Co je nového

Růžencová slavnost je v současnosti stanovena na pevný den 7. října. Letos jsme ji uspořádali v neděli 6. října. Účast byla opravdu hojná. Na Sv. Liturgii celebrovanou generálním vikářem Mons. PhDr. JCLic. Milanem Hanušem a administrátorem pardubické řeckokatolické farnosti o. Marianem Kurylem se sešlo více než 100 poutníků. Zpěvy při bohoslužbě...

V sobotu 19. 10. 2019. v Olomouci proběhne konference „Rozvíjení odkazu a díla sv. Cyrila a Metoděje v současném dialogu“ pořádaná Moravsko-slezskou křesťanskou akademií a Řeckokatolickou farností v Olomouci. Záštitu nad konferencí převzali Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský, a Mons. Ladislav Hučko, apoštolský exarcha...

S bolestí, ale zároveň i s nadějí v opětovné shledání jsme přijali zprávu o náhlém úmrtí paní ing. Tatiany Petrušové, obětavé farnice z kostela N. Trojice v Praze a dlouholeté pracovnice v administrativě v ekonomické oblasti - v řádu Křižovníků s červenou hvězdou a členkou Ekonomické rady Apoštolského exarchátu.

Ve dnech 14.-15. 9. 2019 se konala na Levém Hradci Svatoludmilská pouť, během níž byla vystavena lebka sv. Ludmily. V sobotu 14. 9. byla relikvie uvítána v kostele sv. Klimenta, poté byla slavena byzantsko-slovanská liturgie sv. Jana Zlatoústého ke cti sv. Ludmily. Hlavním celebrantem byl gen. vikář Apoštolského exarchátu Mons. Milan Hanuš. V...

Srdečně vás zveme na Svatoludmilskou pouť na Levém Hradci ve dnech 14.-15. 9. 2019, při které bude vystavena lebka sv. Ludmily. V sobotu 14. 9. v 19 hodin bude slavena řeckokatolická liturgie ke cti sv. Ludmily, následující den po skončení hlavní mše sv. zde zazní akathist ke sv. Ludmile.

Se smutkem, ale i s nadějí ve vzkříšení a opětovné shledání jsme obdrželi zprávu o náhlém odchodu do Otcova domu bratra v Kristu, pana Alexandera Fitze, dlouholetého kurátora Řeckokatolické farnosti v Ústí nad Labem, syna řeckokatolického kněze - autora knihy o pronásledování Řeckokatolické církve „Trpké roky“.