Co je nového

Vše nejdůležitější ze šesti čísel XIV. roč­níku našeho zpravodaje Exarchát mů­žete najít v Ročence 2020, doplněné samozřejmě kalendářem dle gregoriánského i juliánského stylu. Kromě řady fotografií při­bližujících uplynulý rok 2019 nechybí ani články k prohloubení poznatků o naší církvi. Publi­kované statistické údaje říkají, že počet věří­cích...

V úterý 17. 12. 2019 se uskutečnila v Praze v Emauzském benediktinském klášteře tradiční předvánoční konference kněží Apoštolského exarchátu. Po úvodním duchovním slově o. biskupa Ladislava zazněly příspěvky z oboru liturgiky i kanonického práva a následná diskuze. Pak následovaly referáty jednotlivých duchovních o pastorační situaci v oblastech,...

Český rozhlas 3, stanice Vltava bude přenášet v neděli 15. prosince 2019 od 9.00 hod. sv. liturgii z chrámu sv. Kosmy a Damiána v Praze 2-Emauzích. Hlavním celebrantem bude Mons. Ladislav Hučko, biskup – apoštolský exarcha.

Ve středu 11. 12. 2019 dopoledne v pražské katedrále sv. Klimenta sloužil otec biskup - apoštolský exarcha Mons. Ladislav Hučko spolu s několika kněžími exarchátu zádušní sv. liturgii za zesnulého emeritního pomocného biskupa Mons. Jána Eugena Kočiše. Před bohoslužbou přijal nižší svěcení - poddiakonát - Mgr. Martin Klusáček z Brna.

V řeckokatolické katedrále sv. Jána Krstiteľa jsme se 9. prosince rozloučili se zesnulým vladykou Janem Eugenem Kočišem, emeritním pomocným biskupem Apoštolského exarchátu řeckokatolické církve v České republice a titulárním biskupem abrittským. S jedním z posledních pamětníků likvidace Řeckokatolické církve v bývalém Československu, který zemřel...

Dne 4. prosince 2019 v Prešově ve věku 93 let byl do Otcova domu povolán emeritní biskup Ján Eugen Kočiš, pomocný biskup Apoštolského exarchátu v ČR a abrittský titulární biskup. Zaopatřen svátostmi odevzdal duši Pánu v Domě sv. Kosmy a Damiána v Prešově v 69. roce kněžství a 15. roce od biskupského svěcení. Byl druhým nejstarším žijícím katolickým...