Papež František vyhlásil středu 26. ledna 2022 dnem modliteb za mír na Ukrajině. Vyjádřil obavy o její obyvatele i o to, jak by se mohl rozšířit případný rusko-ukrajinský konflikt. „Se znepokojením sleduji rostoucí napětí, které hrozí zasadit nový úder míru na Ukrajině a zpochybnit bezpečnost evropského kontinentu, což by mělo ještě širší dopady," ...

To nejdůležitější z událostí uplynulého roku můžete najít v Ročence 2022 doplněné kalendářem dle gregoriánského i juliánského stylu a přehledem bohoslužeb. Kromě řady fotografií přibližujících rok 2021 nechybí ani články k prohloubení poznatků o naší církvi. Sláva Bohu za všechno.

Osobnost renesančního humanisty Františka Skoriny (1470-1552) připomněla zádušní mše sv., kterou sloužil 20. ledna 2022 v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě kardinál Dominik Duka. Koncelebroval apoštolský nuncius Mons. Charles Balvo; za řeckokatolickou církev se zúčastnili biskup-apoštolský exarcha Mons. Ladislav Hučko, generální vikář...

V pátek 7. ledna 2022 oslavili katolíci východního obřadu svátek Narození Páně i podle juliánského kalendáře. V řeckokatolické katedrále sv. Klimenta sloužil sv. liturgii v 8.30 hod. generální vikář apoštolského exarchátu mitr. prot. otec Vasyl Slivocký a v 10.30 biskup-apoštolský exarcha Mons. Ladislav Hučko.

Žijeme v období nejistoty, kdy se šíří rozmanité teorie o vzniku a šíření nemoci, nákazy a konkrétně umírají v Evropě denně stovky lidí a my se tváříme zhrozeně, ale to je asi tak vše. Většinou čekáme, jak se to vyvine, a doufáme, že nás to nezastihne.

Ve středu 1. 12. 2021 se uskutečnila v Praze v Emauzském benediktinském klášteře tradiční předvánoční konference kněží Apoštolského exarchátu. Po úvodním slově o. biskupa Ladislava zazněla informace koordinátora o. mitr. Kornela Baláže o připravované Synodě o synodalitě, dále příspěvek o. mitr. Mons. Milana Hanuše z kanonického práva a o. prot....