Vychází časopis Exarchát č. 100. Lze ho objednat na adrese: Apoštolský exarchát, Haštalské nám. 4, Praha 1, PSČ 110 00, nebo na emailové adrese: exarchat@exarchat.cz. S distribucí dále vypomáhají řeckokatoličtí duchovní správci, síť prodejen Karmelitánského nakladatelství a v Praze i prodejny Galerie Oliva, Paulínky a Pro Ecclesia Catolica.

V neděli 3. července 2022 v kapitulním kostele Všech svatých na Pražském hradě proběhla slavnostní sv. liturgie ke cti svatého Prokopa. Bohoslužbě předsedal biskup-apoštolský exarcha Mons. Ladislav Hučko. Dále se zúčastnili Mons. Milan Hanuš - děkan zdejší kapituly, o. mitr. Kornel Baláž - pražský děkan AE a o. Jaroslav Huljak - farář...

Přehled slovem i obrazem o aktuálních událostech vyvolaných rusko-ukrajinským válečným konfliktem a následným přílivem uprchlíků do České republiky. Přinášíme několik reportáží a rozhovorů s našimi duchovními, jak je uveřejnila různá média, a soubor fotoreportáží z míst, kde nejrůznější formou probíhá pomoc pro ukrajinské běžence.

V sobotu 4. června 2022 proběhla za hojné účasti věřících tradiční celoexarchátní mariánská pouť na Svatou Horu u Příbrami. Archijerejskou sv. liturgii sloužil biskup-apoštolský exarcha Mons. Ladislav Hučko. Dále se zúčastnili generální vikář mitr. prot. Vasyl Slivocký, soudní vikář Mons. Milan Hanuš a další kněží.

Generální vikář-protosyncel Apoštolského exarchátu mitr. prot. Mgr. Vasyl Slivocký oslavil ve středu 1. června pětadvacáté výročí svého kněžského svěcení. V pražské katedrále sv. Klimenta proběhla archijerejská sv. liturgie za účasti biskupa-apoštolského exarchy Mons. Ladislava Hučka a litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta, který stejně jako...

Vychází časopis Exarchát č. 99. Lze ho objednat na adrese: Apoštolský exarchát, Haštalské nám. 4, Praha 1, PSČ 110 00, nebo na emailové adrese: exarchat@exarchat.cz. S distribucí dále vypomáhají řeckokatoličtí duchovní správci, síť prodejen Karmelitánského nakladatelství a v Praze i prodejny Galerie Oliva, Paulínky a Pro Ecclesia Catolica.