V sobotu 10. února 2024 poděkoval o. mitr. Mgr. Kornel Maria Baláž, pražský protopresbyter, při sv. liturgii za dar kněžského svěcení. Před 45 lety, přesně 11. února 1979, byl ordinován Mons. Joakimem Segedim v Prešově. Sv. liturgii v pražském opatství Emauzy předsedal vladyka Mons. Ladislav Hučko. Zúčastnila se řada kněží Apoštolského exarchátu,...

Řeckokatolická církev na Slovensku zažila 27. ledna 2024 historickou událost. Nový prešovský arcibiskup a metropolita Jonáš Jozef Maxim přijal v katedrále sv. Jana Křtitele v Prešově biskupskou chirotonii. Zároveň kanonicky převzal vedení Prešovské archieparchie. Stává se tak 9. sídelním biskupem a druhým metropolitou Řeckokatolické církve na...

Vychází časopis Exarchát č. 108. Lze ho objednat na adrese: Apoštolský exarchát, Haštalské nám. 4, Praha 1, PSČ 110 00, nebo na emailové adrese: exarchat@exarchat.cz. S distribucí dále vypomáhají řeckokatoličtí duchovní správci, síť prodejen Karmelitánského nakladatelství a v Praze i prodejny Galerie Oliva, Paulínky a Pro Ecclesia Catolica.

Generální vikář Apoštolského exarchátu a farář v pražské katedrále sv. Klimenta otec Vasyl Slivocký oslavil v neděli 14. ledna pětapadesáté narozeniny. Po sv. liturgii v katedrále sv. Klimenta, při které poděkoval za dar života, mu přišli poblahopřát zástupci z řad farníků a také místní pěvecký sbor.

V mělnickém chrámu Čtrnácti svatých pomocníků oslavil otec Jaroslav Huljak 15. výročí svého kněžského svěcení. Stalo se tak 9. ledna 2024 při děkovné sv. liturgii, které předsedal biskup-apoštolský exarcha Mons. Ladislav Hučko. Bohoslužby se zúčastnil také generální vikář Apoštolského exarchátu mitr. prot. o. Vasyl Slivocký a další duchovní.

V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha se v sobotu 9. prosince konalo poslední rozloučení s bývalým ministrem zahraničních věcí ČR Karlem Schwarzenbergem. Mše svaté, kterou celebroval pražský arcibiskup Jan Graubner, se společně s duchovními z celé České republiky zúčastnili také biskup-apoštolský exarcha Mons. Ladislav Hučko a generální vikář AE...

Svatý otec František jmenoval ve čtvrtek 26. října 2023 nového arcibiskupa Prešovské archieparchie a metropolitu řeckokatolické církve na Slovensku. Stal se jím řeholní kněz SEODr. Jonáš Jozef Maxim MSU, dosavadní igumen (představený) studitského kláštera v Univě na Ukrajině a rodák z farnosti Oľšavica. Vladyka Peter Rusnák zůstává apoštolským...