V neděli 27. června 2021 v kapitulním kostele Všech svatých na Pražském hradě proběhla slavnostní sv. liturgie ke cti svatého Prokopa. Sloužil ji o. mitr. Kornel Baláž, pražský děkan, dále Mons. Milan Hanuš, děkan zdejší kapituly a o. Tomáš Mrňávek, kancléř AE. Před sv. liturgií zazněl moleben ke sv. Prokopovi, který zazpíval o. Karel Soukal. Na...

Vychází časopis Exarchát č. 93. Lze ho objednat na adrese: Apoštolský exarchát, Haštalské nám. 4, Praha 1, PSČ 110 00, nebo na emailové adrese: exarchat@exarchat.cz. S distribucí dále vypomáhají řeckokatoličtí duchovní správci, síť prodejen Karmelitánského nakladatelství a v Praze i prodejny Galerie Oliva, Paulínky a Pro Ecclesia Catolica.

Na základě mimořádného opatření Vlády ČR dochází od 26. dubna 2021 i ke změnám pravidel pro návštěvy bohoslužeb. Těch se budou moci věřící účastnit za splnění tří podmínek: ochrana dýchacích cest, rozestupy a dezinfekce.

V České republice začne 27. března 2021 sčítání lidu, které se naposledy konalo v roce 2011. Biskupové Čech, Moravy a Slezska při této příležitosti vydávají společnou výzvu pro věřící.

V úterý Strastného týdne, 30. března 2021, se v katedrále sv. Klimenta uskutečnilo setkání kněží se svým biskupem u příležitosti svěcení myra. V tento den si otec biskup - apoštolský exarcha Mons. Ladislav Hučko připomněl 25. výročí přijetí svátosti kněžství.