Co je nového

Český rozhlas 3, stanice Vltava bude přenášet v neděli 23. února 2020 od 9.00 hod. sv. liturgii z chrámu sv. Kosmy a Damiána v Praze 2-Emauzích. Hlavním celebrantem bude Mons. Ladislav Hučko, biskup - apoštolský exarcha.

Vychází časopis Exarchát č. 85. Lze ho objednat na adrese: Apoštolský exarchát, Haštalské nám. 4, Praha 1, PSČ 110 00, nebo na emailové adrese: exarchat@exarchat.cz. S distribucí dále vypomáhají řeckokatoličtí duchovní správci, síť prodejen Karmelitánského nakladatelství a v Praze i prodejny Galerie Oliva, Paulínky a Pro Ecclesia Catolica.

Současná veřejná debata v naší zemi stále více odráží rozhodnutí skupiny zákonodárců připravit za asistence zahraničních odborníků návrh zákona, který uvede do našeho právního řádu institut eutanazie a asistované sebevraždy. Přestože návrh zákona není dosud vypracován, je na místě pozvednout proti zamýšlenému záměru svůj hlas a varovat před jeho...

Vše nejdůležitější ze šesti čísel XIV. roč­níku našeho zpravodaje Exarchát mů­žete najít v Ročence 2020, doplněné samozřejmě kalendářem dle gregoriánského i juliánského stylu. Kromě řady fotografií při­bližujících uplynulý rok 2019 nechybí ani články k prohloubení poznatků o naší církvi. Publi­kované statistické údaje říkají, že počet věří­cích...

V úterý 17. 12. 2019 se uskutečnila v Praze v Emauzském benediktinském klášteře tradiční předvánoční konference kněží Apoštolského exarchátu. Po úvodním duchovním slově o. biskupa Ladislava zazněly příspěvky z oboru liturgiky i kanonického práva a následná diskuze. Pak následovaly referáty jednotlivých duchovních o pastorační situaci v oblastech,...