O víkendu 9.-10. října 2021 zahájí papež František dvouletý celosvětový synodální proces (doslova "společnou cestu" laiků, duchovních a papeže). Do Vatikánu míří zástupkyně české církve a tento týden byli biskupy schváleni členové národního synodálního týmu pro diecézní fázi, která začne 17. října.

Vychází časopis Exarchát č. 95. Lze ho objednat na adrese: Apoštolský exarchát, Haštalské nám. 4, Praha 1, PSČ 110 00, nebo na emailové adrese: exarchat@exarchat.cz. S distribucí dále vypomáhají řeckokatoličtí duchovní správci, síť prodejen Karmelitánského nakladatelství a v Praze i prodejny Galerie Oliva, Paulínky a Pro Ecclesia Catolica.

Přinášíme fotografie z oslav 1100. výročí smrti sv. Ludmily, které začaly ve čtvrtek 16. září v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě a vyvrcholily v sobotu 18. září národní svatoludmilskou poutí na Tetíně. Slavnostní mši svatou celebroval český rodák a papežský legát, vídeňský arcibiskup kardinál Christoph Schönborn. Za Apoštolský exarchát se oslav...

Ve dnech 12. až 15. září 2021 navštívil Sv. otec František sousední Slovensko. Jednou z hojně navštívených veřejných bohoslužeb byla liturgie sv. Jana Zlatoústého v Prešově ze svátku Povýšení sv. Kříže (14. září), které se zúčastnil také náš otec biskup Ladislav v doprovodu o. generálního vikáře Vasyla Slivockého a několika dalších kněží...

Od 5. do 12. září se koná v hlavním městě Maďarska Mezinárodní eucharistický kongres. Jednou z doprovodných událostí je také setkání východních katolických biskupů, které probíhá od 4. do 8. září. Setkání se též účastní náš o. biskup-apoštolský exarcha Mons. Ladislav Hučko v doprovodu o. mitr. prot. Vasyla Slivockého, protosyncela a faráře pražské...

V Prešově 19. srpna t.r. zemřel ve věku 83 let bývalý biskupský syncel (vikář) apoštolského exarchátu pro katolíky byzantského obřadu v České republice a dlouholetý duchovní správce v Brně o. mitrát Jozef Blaščák.

Vychází časopis Exarchát č. 94. Lze ho objednat na adrese: Apoštolský exarchát, Haštalské nám. 4, Praha 1, PSČ 110 00, nebo na emailové adrese: exarchat@exarchat.cz. S distribucí dále vypomáhají řeckokatoličtí duchovní správci, síť prodejen Karmelitánského nakladatelství a v Praze i prodejny Galerie Oliva, Paulínky a Pro Ecclesia Catolica.