Kurie

Apoštolský exarchát řeckokatolické církve v České republice

Haštalské nám. 789/4, 110 00 Praha 1
tel.:
+420 221 778 491
mob.: +420 731 625 939
e-mail: exarchat@exarchat.cz
webové stránky: www.exarchat.cz


Apoštolský exarcha - biskup
J. Ex. Mons. ThDr. Ladislav Hučko

Protosyncel (generální vikář)
mitr. prot. Mgr. Vasyl Slivocký

Soudní vikář
O. ThLic. Řehoř Pavel Urban, OPraem

Soudce Metropolitního církevního soudu AP a instruktor tribunálu pro řešení manželských záležitostí u Svatého stolce (s použitím Privilegia Petrina) pro kauzy věřících v jurisdikci AE:
doc. JCLic. Mgr. Jiří Dvořáček, ICODr.

Kancléř
prot. ThLic. Tomáš Mrňávek, D.S.E.O.

Vicekancléř
o. Mgr. Radim Tutr

Sekretář apoštolského exarchátu
mitr. prot. Mgr. Kornel Maria Baláž 

Ekonom AE
o. diak. PhDr. Ing. Jan Klobušický

Tiskový mluvčí AE
o. Mgr. Ján Evanjelista Kočerha

Tiskový apoštolát - distribuce:
Jana Kubecová