Apoštolský exarchát


Základní informace

Apoštolský exarchát pro katolíky byzantsko-slovanského obřadu v České republice vyhlásil papež Jan Pavel II. bulou ze dne 15. 3. 1996. Exarchát je předstupněm eparchie (diecéze),ve kterém se vytvářejí farnosti a pastorační střediska pro řeckokatolické věřící žijící v diaspoře na celém území České republiky. 

Kontakty:

Adresa: Haštalské nám. 4, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 778 491

mob.: +420 731 625 939
fax: +420 222 312 817
e-mail: exarchat@exarchat.cz
web: www.exarchat.cz

Patroni exarchátu: sv. Kliment, sv. Cyril a Metoděj, sv. Anežka Česká, sv. Mikuláš
Katedrální chrám: sv. Klimenta v Praze (Karlova 1) 

Tištěná média: Dvouměsíční zpravodaj Exarchát
                           Ročenka - Řeckokatolický kalendář
Další média: webové stránky www.exarchat.cz 


Biskup:

Apoštolský exarcha: 
Mons. Ladislav Hučko, 
titulární biskup orejský