Pražský děkanát (protopresbyterát)

Děkan (protopresbyter): o. mitr. Mgr. Kornel Maria BALÁŽ

Řeckokatolická farnost u sv. Klimenta v Praze

Farnost na území okresů: Praha, Praha východ, Praha západ, Nymburk, Kolín, Kutná Hora, Benešov, Příbram, Beroun


KONTAKT

Adresa: Haštalské nám. 789/4,
110 00 Praha 1

Tel.: 222 220 364

Farář:
mitr. prot. Mgr. Vasyl SLIVOCKÝ, protosyncel
Tel.: 603 919 115
Mail: slivocky@volny.cz
FB: https://www.facebook.com/vasyl.slivocky

Farní vikáři:
o. Mgr. Radim TUTR
Tel.: 776 016 418
Mail: radim.tutr@centrum.cz

o. Mgr. Volodymyr KOTSENKO
Tel.: 774 977 248
Mail: vkotsenko@gmail.com 


Rektor chrámu Sv. Kosmy a Damiána:
prot. ThLic. Tomáš MRŇÁVEK, D.S.E.O.
Tel.: 732 874 501
Mail: kancler@exarchat.cz
tomas.mrnavek@seznam.cz 


Rektor chrámu sv. Štěpána:

prot. ThLic. Ivan BARBULYAK

Tel.: 736 228 232

Mail: ivanbarb73@gmail.com


FARNÍ CHRÁM

Katedrála sv. Klimenta
Karlova 1, 110 00 Praha 1

BOHOSLUŽBY:

Neděle
  7.20 utreňa
  8.30 ukrajinsky
10.15 staroslověnsky
12.00 ukrajinsky
17.00 staroslověnsky

Pondělí, čtvrtek, pátek - 17.00 staroslověnsky

Úterý, středa - 17.00 ukrajinsky

Sobota - 10.15 ukrajinsky,
16.20 večerňa, 17.00 staroslověnsky

Svátek ve všední den - sv. liturgie v 10.15 a 17.00

FILIÁLNÍ CHRÁMY

Sv. Kosmy a Damiána v opatství P. Marie a sv. Jeronýma v Emauzích
Vyšehradská 49, Praha 2

BOHOSLUŽBY:

Neděle
9.00 česky
Čtvrtek - 17.00 česky (od října do června)
Pátek - 18.00 ukrajinsky


Panny Marie, sv. Jeronýma,
sv. Cyrila a
 Metoděje, sv. Vojtěcha
a sv. Prokopa Sázavského
Vyšehradská 49, Praha 2

BOHOSLUŽBY:

Neděle
  7.45 - ukrajinsky
11.00 - ukrajinsky


Kostel Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána
Nerudova 247/22, Praha 1-Malá Strana

BOHOSLUŽBY:

Neděle
9.00 - ukrajinsky


Kostel sv. Štěpána
Štěpánská ul., Praha 2-Nové Město

BOHOSLUŽBY:

Neděle
9.00 - ukrajinsky


Biskupská kaple
Nanebevzetí Panny Marie,
Haštalské nám. 789/4, Praha 1 

Řeckokatolická farnost u Nejsvětější Trojice (slovenská personální farnost)

Farnost na celkovém území Pražského děkanátu


KONTAKT

Adresa: Haštalské nám. 789/4,
110 00 Praha 1 

Farář: 
mitr. prot. Mgr. Kornel Maria BALÁŽ
Tel.: 603 472 532
Mail: k.m.balaz@seznam.cz

Farní vikář:
o. Mgr. Ján Evanjelista KOČERHA
Tel.: 734 435 141
Mail: janik.kocerha@seznam.cz

Diakon:
o. diak. PhDr. Ing. Jan KLOBUŠICKÝ
Tel.:
728 224 722
Mail: jan.klobusicky@seznam.cz

FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100087253651254

FARNÍ CHRÁM

Nejsvětější Trojice
Spálená 6, Praha 1

BOHOSLUŽBY:

Neděle
  9.00 staroslověnsky
10.30 slovensky
16.00 slovensky
(po sv. liturgii "Nedělní škola")

Středa - 18.00 slovensky
(po sv. liturgii "Spolčo")

Pátek - 18.00 slovensky

Sobota - 18.00 staroslověnsky

FILIÁLNÍ CHRÁM

Rotunda sv. Longina
Na Rybníčku, Praha 2

BOHOSLUŽBY:

Příležitostně dle ohlášení

Řeckokatolická farnost v Mladé Boleslavi

Farnost na území okresů: Mladá Boleslav, Mělník


KONTAKT

Adresa: Nám. Republiky 977,
293 01 Mladá Boleslav

Farář:
o. Mgr. Yaroslav GULYAK
Tel.: 731 646 814
Mail: yaroslav@seznam.cz 

FARNÍ CHRÁM

Sv. Jana Nepomuckého
Železná ulice, Mladá Boleslav

BOHOSLUŽBY:
Neděle - 8.30

FILIÁLNÍ CHRÁM

Čtrnácti sv. pomocníků
Erbenova 2, Mělník

BOHOSLUŽBY:

Neděle - 11.30

Řeckokatolická farnost v Kladně

Farnost na území okresů: Kladno, Rakovník


KONTAKT

Adresa: Haštalské nám. 789/4,
110 00 Praha 1

Administrátor:
o. Mgr. Volodymyr KOTSENKO
Tel.: 774 977 248
Mail: vkotsenko@gmail.com 

FARNÍ CHRÁM

Sv. Floriána
Floriánské náměstí, Kladno

BOHOSLUŽBY:

Neděle - 11.00
Svátky - 10.00
1. pátek - 19.30

Řeckokatolická farnost v Kutné Hoře

KONTAKT

Adresa: Haštalské nám. 789/4,
110 00 Praha 1 

Administrátor:
o. Nazar LESIV
Tel.: 773 894 223
Mailnazarlesiv306@gmail.com

FB: 
Парафії: м. Кутна Гора, м. Колін і
 м. Часлав


FARNÍ CHRÁM

Kostel Nejsvětějšího srdce Páně
Kutná Hora-Vnitřní Město, ul. Jiřího z Poděbrad 287/15

BOHOSLUŽBY:

Neděle - 10.00 - ukrajinsky


FILIÁLNÍ CHRÁMY

Kostel Nejsvětější trojice 
Kutnohorská ul. 26, Kolín IV

BOHOSLUŽBY:

Neděle - 12.00


Sv. Alžběty
Nazaret, 286 01 Čáslav-Nové Město

BOHOSLUŽBY:

Neděle - 17.00