Rady a komise


SBOR PORADCŮ

Předseda:
J. Ex. Mons. ThDr. Ladislav Hučko

Členové: 

mitr. prot. Mgr. Vasyl Slivocký

mitr. prot. Mgr. Kornel Maria Baláž

prot. ThLic. Tomáš Mrňávek, D.S.E.O.

o. Mgr. Yaroslav Gulyak


KNĚŽSKÁ RADA

Předseda: 
J. Ex. Mons. ThDr. Ladislav Hučko 

Členové ex offo:

mitr. prot. Mgr. Vasyl Slivocký 

prot. ThLic. Tomáš Mrňávek, D.S.E.O. 

O. ThLic. Řehoř Pavel Urban, OPraem 

Členové:

mitr. prot. Mgr. Kornel Maria Baláž

prot. ThLic. Andrij Penjuk

o. Mgr. Sergij Mackula

o. Mgr. Yaroslav Gulyak

prot. Mgr. Adrián Kostilník


LITURGICKÁ KOMISE

Předseda:
J. Ex. Mons. ThDr. Ladislav Hučko

Místopředseda:
mitr. prot. Mgr. Kornel Maria Baláž

Sekretář:
o. Mgr. Radim Tutr

Členové:
prot. ThLic. Tomáš Mrňávek, D.S.E.O.

o. Mgr. Jan Kotas, S.L.L 

o. ThLic. Michael Špaček, ThD.

o. Mgr. Ján Evanjelista Kočerha


EKONOMICKÁ RADA

Předseda:
J. Ex. Mons. ThDr. Ladislav Hučko

Ekonom AE: 
o. diak. PhDr. Ing. Jan Klobušický

Sekretář:
o. diak. PhDr. Ing. Jan Klobušický

Členové: 

Ing. Zbyněk Gregora

P. JCLic. Mgr. David Kučerka, O.Cr.

Ing. Martina Handrlicová, PhD.

Doc. JUDr. Jakub Handrlica, PhD.,LL.M.


REDAKČNÍ RADA

Zodpovědný redaktor:
J. Ex. Mons. ThDr. Ladislav Hučko

Výkonný redaktor:
o. Mgr. Ján Evanjelista Kočerha

Jazyková úprava:
Mgr. Richard Vocel

Členové rady:

prot. ThLic. Tomáš Mrňávek, D.S.E.O.

o. diak. PhDr. Ing. Jan Klobušický

o. Mgr. Yaroslav Gulyak