Formuláře ke stažení

1. Křestní zápis


2. Potvrzení o křtu


3. Realizační zápis


4. Žádost k uzavření církevního manželství


5. Žádost o dispenz nebo dovolení pro uzavření manželství


6. Žádost o doplnění nedostatku kanonické formy
k uzavření církevního manželství


7. Žádost o prohlášení neplatnosti
nekatolicky uzavřeného manželství - nulita


8. Žádost o zplatnění manželství v základu - sanace


9. Žádost o zrušení manželství - Privilegium Paulinum


10. Žaloba na platnost uzavřeného manželství


11. Oznámení o uzavření církevního sňatku


12. Potvrzení o církevním sňatku


13. Žádost o dovolení přistupovat ke svátostem