ZESNULÍ DUCHOVNÍ

Biskup Mons. Ján Eugen Kočiš

Dne 4. prosince 2019 v Prešově ve věku 93 let byl do Otcova domu povolán emeritní biskup Ján Eugen Kočiš, pomocný biskup Apoštolského exarchátu v ČR a abrittský titulární biskup. Zaopatřen svátostmi odevzdal duši Pánu v Domě sv. Kosmy a Damiána v Prešově v 69. roce kněžství a 15. roce od biskupského svěcení. Byl druhým nejstarším žijícím katolickým biskupem byzantského obřadu na světě po Mons. Stefanu Sulykovi (*1924), emeritním arcibiskupovi archieparchie Filadelfie pro Ukrajince (Pensylvánie, USA).

Mons. Ján Eugen Kočiš se narodil 25. června 1926 v Pozdišovciach okres Michalovce. V roce 1947 vstupuje do semináře. Po likvidaci řeckokatolické církve 28. dubna 1950 bohoslovec Ján Eugen dostal povolávací rozkaz k vojsku (PTP). Kněžské svěcení se uskutečnilo 1. ledna 1951 v Rožňavě. Světitelem byl ThDr. Robert Pobožný, římskokatolický biskup v Rožňavě. Po propuštění v roce 1953 byl zaměstnán v pekárně ve Vranově nad Topľou. Zatčen byl 7. února 1958. Po opakovaných soudních procesech byl odsouzen na čtyři roky z kterých si odseděl dva, a další dva byly amnestované. Po propuštění na svobodu působil také v podzemní církvi.

Od 1. května 1968 byl požádán, aby odešel pomáhat do Oseku u Duchcova tam internovanému biskupovi ThDr. Vasilovi Hopkovi. Od 1. srpna 1968 byl ustanoven správcem farnosti Klenov pri Prešove. Dalších 21 let byl ceremonářem a protokolistou na Řeckokatolickém ordinariátu v Prešově.

Po zřízení Biskupského vikariátu v Praze roku 1993 se stal jeho ředitelem a roku 1996 generálním vikářem nově zřízeného pražského Apoštolského exarchátu.
24. dubna 2004 ho papež sv. Jan Pavel II. jmenoval abrittským titulárním biskupem a pomocným biskupem Apoštolského exarchátu v ČR. 15. května 2004 přijal v katedrále sv. Klimenta v Praze biskupské svěcení. Od roku 2006 byl emeritován. V září 2010 se vrátil na zasloužený odpočinek do své původní Prešovské archieparchie. Od roku 2012 žil v Domě sv. Kosmy a Damiána v Prešově.

V červnu 2019 byla publikována kniha "V nádeji vzkriesenia. Rozhovory s vladykou Jánom Eugenom Kočišom o (ne)obyčejnom živote", autora Mons. Ľubomíra Petríka v nakladatelství Petra (Prešov).

Dne 4. prosince 2019, zaopatřen svátostmi, odevzdal svou duši Pánu v Domě sv. Kosmy a Damiána v Prešově. Pohřební sv. liturgie se konala v pondělí 9. prosince v katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešově. 

Za jeho dobré dílo pro Kristovu církev buď Bohu chvála! 


Biskup Mons. Ivan Ljavinec 

Dne 9. 12. 2012 odevzdal svou duši Stvořiteli emeritní apoštolský exarcha pro katolíky byzantského obřadu v České republice
Mons. Ivan Ljavinec.

Mons. Ivan Ljavinec se narodil 18. dubna 1923 ve Volovci na Podkarpatské Rusi v rodině učitele s devíti dětmi. Maturoval na ruském gymnáziu v Mukačevě. Teologii studoval v Užhorodě a ve Vídni. Kněžské svěcení přijal z rukou prešovského řeckokatolického biskupa Pavla Gojdiče 28. července 1946. Po ruské okupaci Podkarpatské Rusi se nemohl vrátit do své mateřské diecéze, a proto zůstal v Prešově, kde se stal sekretářem biskupa Gojdiče a zároveň byl redaktorem časopisů Blahovistnik a Zorja. V září 1949 byl jmenován spirituálem tamního kněžského semináře.

Po násilné likvidaci řeckokatolické církve v Československu komunistickým režimem v roce 1950 a po uvěznění biskupa Gojdiče, jmenoval internovaný světící biskup prešovský Vasil Hopko generálním vikářem s mimořádnými pravomocemi právě o. Ivana Ljavince, který působil tajně. V roce 1955 byl zatčen a o rok později ve vykonstruovaném procesu spolu s dalšími šestnácti obžalovanými odsouzen na čtyři roky do vězení. Po propuštění, kvůli zákazu pobytu v košickém a prešovském kraji, začal pracovat v Praze v dělnických profesích, mj. i jako popelář, topič, průvodčí. Ale i tak pokračoval dále ve svém pověření od biskupa Gojdiče k oživení řeckokatolické církve. Ve spolupráci s pražským arcibiskupem Tomáškem organizoval celostátní petiční akci na obnovu činnosti řeckokatolické církve. Na základě této akce byla obnovena její činnost. V dubnu 1969 pak byl jmenován farářem řeckokatolické farnosti u sv. Klimenta v Praze. V lednu 1993 se stal biskupským vikářem řeckokatolické církve v České republice.
Na území České republiky papež Jan Pavel II. bulou ze dne 15. března 1996 ustanovil Apoštolský exarchát pro katolíky byzantsko-slovanského obřadu a Mons. Ivana Ljavince jmenoval prvním apoštolským exarchou a titulárním biskupem akalissenským. Dne 30. března 1996 v Římě v bazilice svatého Klimenta přijal biskupské svěcení. Ve funkci apoštolského exarchy působil do roku 2003, kdy byl 24. 4. emeritován.

Poslední léta svého života strávil v Domově sv. Alžbety v Žernůvce u Brna, kde i v pokoji dopoledne při svaté mši opustil tento svět a odebral se na věčnost.

Molimsja o upokojenije duše raba Tvoeho Kyr Ivana, jako Ty jesi, Christe Bože naš, voskresenije i život i pokoj usopšich rab tvoich.


Jozef Blaščák

*28. 8. 1938
+19. 8. 2021

Vičnaja jemu pamjať!

Parte ke stažení v PDF 


Jiří Stejkoza

*12. 4. 1947
+6. 8. 2021

Vičnaja jemu pamjať!


Jiří Remeš

*13. 4. 1943
+3. 4. 2021

Vičnaja jemu pamjať!

Parte ke stažení v PDF 


Mons. Štefan Suchý 

*19. 10. 1918
+9. 8. 2018

Vičnaja jemu pamjať! 

Parte ke stažení v PDF


Pavel Hájek 

*11. 8. 1939
+26. 12. 2017

Vičnaja jemu pamjať!

Parte ke stažení v PDF


Josef Novák 

*26. 9. 1927
+1. 8. 2017

Vičnaja jemu pamjať!

Parte ke stažení v PDF


Stanislav Hájek 

*30. 11. 1937
+31. 7. 2017

Vičnaja jemu pamjať!

Parte ke stažení v PDF


Dominik Girášek 

*28. 12. 1982
+14. 5.  2017

Vičnaja jemu pamjať!

Parte ke stažení v PDF


Zdeněk Pluhař 

*28. 1. 1928
+19. 4. 2017

Vičnaja jemu pamjať!

Parte ke stažení v PDF


Antonín Sokol 

*31. 12. 1934
+6, 9. 2016

Vičnaja jemu pamjať!

Parte ke stažení v PDF


Milan Mikolajek 

*6. 12. 1930 
+19. 2. 2014

Vičnaja jemu pamjať!

Parte ke stažení v PDF


Vzpomínka na otce Jana Ullmanna

Dne 21. srpna 2012 zemřel o. Jan Ullmann.

O. Jan Ullmann se narodil v Ostravě v roce 1938. Z politických důvodů nebyl v roce 1953 přijat ke studiu na gymnáziu, ale na hornické průmyslovce. V této souvislosti mu bylo rovněž znemožněno studium teologie. Vystudoval tedy fakultu elektrotechniky ČVUT v Praze, kterou ukončil v roce 1962. Zaměstnán byl ve výpočetním středisku, kde se staral o technický stav zařízení. Spolu s manželkou Kristínou vychovali čtyři děti.

Otec Jan Ullmann působil v Apoštolském exarchátu od roku 1997. S velkou pastýřskou obětavostí a nasazením sloužil jako administrátor, v poslední době v řeckokatolické farnosti v Opavě.

Za jeho službu Kristu a církvi víčnaja jemu pamjať!

Parte ke stažení v PDF   


Vzpomínka na otce Jindřicha Vacka

Dne 29. října 2011 zemřel otec Jindřich Vacek.

Otec Jindřich se narodil 9. července 1927 v obci Staj, okres Jihlava. V roce 1947 zakončil maturitní zkouškou studia na klasickém gymnáziu v Hradci Králové a po té mezi léty 1948 - 1950 absolvoval šest semestrů na teologickém učilišti v Hradci Králové. V roce 1950, při rušení hradeckého bohosloveckého učiliště, uposlechl výzvu biskupů o zákazu studií v generálním kněžském semináři a nastoupil do civilního zaměstnání, ve kterém až do důchodového věku pracoval jako dělník. Z manželství s paní Anežkou vzešlo šest dětí.

Od roku 1997 pracoval s velikým nadšením pro východní liturgii a obětavým pastýřským nasazením pro Apoštolský exarchát v řeckokatolické farnosti Jihlava. V roce 2002 musel ze zdravotních důvodů svou aktivní službu ukončit. Zemřel ve věku 84 let dne 29. října 2011 ve Zhoři u Jihlavy. Pohřební obřad vykonal biskupský vikář o. mitr. Josef Blaščák spolu se správcem brněnské řeckokatolické farnosti
o. Sergiyem Matskulou.

Za jeho službu Kristu a církvi víčnaja jemu pamjať!

Parte ke stažení v PDF   


Vzpomínka na otce Antonína Kloudu

Dne 3. února 2010 zemřel o. Antonín Klouda.

Otec Antonín se narodil 26. června 1929 v Dobré Vodě u Českých Budějovic. Po studiích na českobudějovickém gymnáziu Jana V. Jirsíka vstupuje v roce 1947 do kněžského semináře, ze kterého však po komunistickém převratu a výzvě papeže Pia XII. v roce 1950 odchází.

Po té nastupuje do sklářské školy v Železném Brodě, kde mu však z politických důvodů nedovolili studium dokončit a po druhé odmaturovat. Z týchž důvodů nebyl i přes svůj značný umělecký talent přijat na UMPRUM.

Po roce 1989 realizoval pro církev a její sakrální prostory své umělecké návrhy mozaiek, vitráží a drobných grafik. Jeho práce mimo jiné zdobí např. kapli biskupství českobudějovického, kapli Apoštolské nunciatury, nebo stěny velehradského areálu.

Otec Antonín Klouda byl v roce 1997 inkardinován do Apoštolského exarchátu Řeckokatolické církve v ČR, avšak pro nedobrý zdravotní stav již nebyl schopen se aktivně podílet na pastorační práci.

Vičnaja jemu pamjať!


Karel Pražák 

*12. 10. 1925
+2. 2. 2009

Vičnaja jemu pamjať!  

Parte ke stažení v PDF  


Josef Javora 

*22. 10. 1934
+13. 2. 2002

Vičnaja jemu pamjať!  

Parte ke stažení v PDF