AUDIO-VIDEO

Video

Audio

Gréckokatolícky magazín (246)

LOGOS TV

- Pápež František vyhlásil rok 2021 za mimoriadny rok sv. Jozefa. Tohto významného a obľúbeného svätca si uctili aj v Prešovskej archieparchii, kde vznikol nový akatist k tomuto patrónovi celej cirkvi. V magazíne Vám predstavíme sviatky, ktoré sú spájané s pamiatkou na sv. Jozefa. 

- Pražský gréckokatolícky apoštolský exarchát oslavuje 25 rokov. Bol zriadený bulou pápeža sv. Jána Pavla II a je spätý s viacerými gréckokatolíckymi osobnosťami. Poďte sa s nami pozrieť na rozvoj a históriu našej východnej cirkvi v Českej republike.  

Odkaz na film:


Videokanál na YouTube - Apoštolský exarchát v ČR


Zádušná svätá liturgia za zesnulého vladyku Mons. Jána Eugena Kočiše


Záznam zádušnej svätej liturgie za gréckokatolíckeho emeritného pomocného biskupa Pražského apoštolského exarchátu a titulárneho abrittského biskupa Mons. Jána Eugena Kočiša. Pohrebné obrady začali panychídou a svätou liturgiou v cirkevnoslovanskom jazyku. Zádušná svätá liturgia bola v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove.


Gréckokatolícky magazín (218)

LOGOS TV 

Gréckokatolícky magazín přináší vzpomínku na zesnulého vladyku Jána Eugena Kočiše.

Odkaz na film:


Řeckokatolická církev v ČR

Reckokatolici 

Krátký dokumentární film o Řeckokatolické církvi v ČR naznačuje v délce 7,5 minuty dějiny a současnost Řeckokatolické církve na území ČR, ale i její charitativní a publikační činnost. Na natáčení se podílely řeckokatolické farnosti u sv. Klimenta a Nejsvětější Trojice v Praze a řeckokatolická farnost v Českých Budějovicích. Zpěvem obohatil film mužský byzantský sbor Nejsvětější Trojice. Film vznikl za podpory Ministerstva kultury ČR a ADV studia.

Odkaz na film:


Řeckokatolická církev v ČR objektivem Jiřího Straška

Výběr fotografií ze života Řeckokatolické církve v ČR v krátké videosekvenci doprovázené zpěvem prešovského Sboru sv. Ivana Sladkopevca.
Autor: Jiří strašek, 15. 7. 2021


Gréckokatolícky magazín (193)

LOGOS TV 

– Pražský apoštolský exarchát Gréckokatolíckej cirkvi v Českej republike navštívil kardinál Leonardo Sandri. Prefekt Kongregácie pre východné cirkvi z Ríma počas trojdňovej návštevy povzbudil kňazov apoštolského exarchátu a absolvoval aj krátku prehliadku Prahy.

– Ako prejav vďaky za ich nezištnú a obetavú službu pre Gréckokatolícku cirkev odovzdal prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak pamätnú medailu jubilejného roka takmer 70-tke laických veriacich.

Odkaz na film: 2. 1. 2022 ČR Plus

Akce P - likvidace řeckokatolické církve v Československu. Příběh Ivana Ljavince a Jána Eugena Kočiše

Rozhlasový pořad o Řeckokatolické církvi, konkrétně o biskupech I. Ljavincovi a J. E. Kočišovi. 

„Řeckokatolický Proglas“

Členové Tiskového oddělení Apoštolského exarchátu ve spolupráci s rádiem Proglas připravili cyklus pořadů o řeckokatolické církvi, jejích důrazech a zvláštnostech. Jednotlivé pořady jsou k dispozici v audioarchivu rádia Proglas. Pořadem "Všimli jsme si", v jehož rámci je řeckokatolický program vysílán, provází Marie Blažková, Tomáš F. Král a Jan Klobušický. 


CD Sláva na výsostech Bohu nahrál Katedrální sbor sv. Vladimíra, sbormistr - Olga Mandová. 

Ukázky z nahrávky:

D. Bortňanskyj: Sláva na výsostech Bohu

Vstupní přímluvy liturgie Jana Zlatoústého

M. Hajvoronskyj: Svatý Bože