Biskupský znak prvního apoštolského exarchy
Mons. Ivana Ljavince


Biskup Ivan Ljavinec užíval čtvrcený znak, jehož první a čtvrté pole je vzato ze znaku exarchátu. První pole symbolizuje tři světce Cyrila, Metoděje (představující litery K a M) a Klimenta, patrona pražské katedrály - trojramenný kříž přecházející v kotvu. Ve čtvrtém modrém poli stojí na hnědošedé skále stříbrný beránek se zlatou svatozáří a ťuká do skály, ze které vyvěrá pramen. Druhé a třetí pole představuje osobní symbol - zasvěcení biskupovy rodiny Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu (ve stříbrném poli červené srdce obtočené trnovou korunou, z plamenů hořícího srdce vyrůstá kříž). 

Heslo: Hospodin je má pevnost.
Znak je podložen pláštěm ukončeným mitrou provázenou berlou a křížem. Vše je převýšeno biskupským kloboukem.