Biskupský znak vladyky Jána Eugena Kočiše

Na zlatém štítě esovitě prohnutý červený kůl, provázaný vpravo nahoře Nejsvětějším srdcem Ježíšovým s křížem a obepnutou trnovou korunou, vlevo dole Neposkvrněným srdcem Panny Marie s květy, probodnutým mečem bolestí ze Simeonova proroctví. Esovitě prohnutý červený kůl znamená, že pravá úcta obou srdcí je zaručenou cestou ke spáse. Pod erbem je heslo vladyky Jána Eugena: „Můj Ježíši, milosrdenství“ jako připomínka Ježíšova nesmírného milosrdenství, které nabízí každému, v každé době a v jakékoliv životní situaci. Znak je podložen mantií (biskupský plášť) ukončenou mitrou, provázanou berlou a křížem. Vše je převýšeno biskupským kloboukem.