Ohlédnutí za Národní cyrilometodějskou poutí 2024

06.07.2024

V pátek 5. července 2024 se výprava z pražské farnosti sv. Klimenta s otcem Vasylem Slivockým zúčastnila Národní cyrilometodějské pouti na Velehradě. V horkém letním počasí poutníci absolvovali jak hlavní slavnostní mši sv., tak i odpolední byzantskou sv. liturgii v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje. 

Dopolední mši sv. celebroval olomoucký arcibiskup Josef Nuzík a přivítal při ní apoštolského nuncia Jude Thaddeuse Okola, své spolubratry biskupy z českých a moravských diecézí, zástupce slovenské biskupské konference biskupa Milana Lacha, prefekta vatikánského Dikasteria pro službu integrálnímu lidskému rozvoji a brněnského rodáka kardinála Michaela Czerného i představitele veřejné správy. V úvodu bohoslužby přečetl apoštolský nuncius Jude Thaddeus Okolo list Svatého otce k předávání pallia a vložil tuto insignii na ramena arcibiskupa Nuzíka.
(Pallium je bílý vlněný pruh, který symbolizuje autoritu arcibiskupa-metropolity, jeho jednotu s papežem a jeho roli jako představitele příslušné arcidiecéze.)

Odpolední svatou liturgii vedl biskup-apoštolský exarcha Mons. Ladislav Hučko, koncelebroval generální vikář AE Mitr. prot. o. Vasyl Slivocký a další duchovní východního i západního obřadu.

Jako bonus pak měli někteří poutníci možnost vyfotografovat se společně s apoštolským nunciem Judem Thaddeusem Okolem a s pražským arcibiskupem Janem Graubnerem.


Svatá liturgie ve velehradské bazilice

Foto: www.clovekavira.cz | Více fotek najdete v naší Fotogalerii.


Další momenty z pouti...

Foto: www.clovekavira.cz | Více fotek najdete v naší Fotogalerii.