Co je nového

Český rozhlas 3, stanice Vltava bude přenášet v neděli 15. prosince 2019 od 9.00 hod. sv. liturgii z chrámu sv. Kosmy a Damiána v Praze 2-Emauzích. Hlavním celebrantem bude Mons. Ladislav Hučko, biskup – apoštolský exarcha.

Ve středu 11. 12. 2019 dopoledne v pražské katedrále sv. Klimenta sloužil otec biskup - apoštolský exarcha Mons. Ladislav Hučko spolu s několika kněžími exarchátu zádušní sv. liturgii za zesnulého emeritního pomocného biskupa Mons. Jána Eugena Kočiše. Před bohoslužbou přijal nižší svěcení - poddiakonát - Mgr. Martin Klusáček z Brna.

V řeckokatolické katedrále sv. Jána Krstiteľa jsme se 9. prosince rozloučili se zesnulým vladykou Janem Eugenem Kočišem, emeritním pomocným biskupem Apoštolského exarchátu řeckokatolické církve v České republice a titulárním biskupem abrittským. S jedním z posledních pamětníků likvidace Řeckokatolické církve v bývalém Československu, který zemřel...

Dne 4. prosince 2019 v Prešově ve věku 93 let byl do Otcova domu povolán emeritní biskup Ján Eugen Kočiš, pomocný biskup Apoštolského exarchátu v ČR a abrittský titulární biskup. Zaopatřen svátostmi odevzdal duši Pánu v Domě sv. Kosmy a Damiána v Prešově v 69. roce kněžství a 15. roce od biskupského svěcení. Byl druhým nejstarším žijícím katolickým...

Věřící řeckokatolické farnosti u katedrálního chrámu sv. Klimenta v Praze oslavili v neděli 24. 11. 2019 chrámový svátek. Hlavním celebrantem archijerejské oslavy patrocinia byl apoštolský exarcha - biskup Ladislav Hučko. Spolu s ním pak koncelebrovali generální vikář Mons. Milan Hanuš a pražský děkan o. mitr. Kornel Baláž, který tentokrát...

Otec biskup Ladislav v sobotu 23. listopadu 2019 v chrámu sv. Barbory v Chomutově za hojné účasti věřících pokřtil malého Davida Malského, syna místního duchovního správce o. Volodymyra.

Skončila Česká národní pouť do Říma, které se zúčastnily tisíce poutníků z naší země, aby na místě, kde byla před 30 lety svatořečena sv. Anežka Česká, přišly poděkovat za dar svobody. Pro mnohé z nich to byl nezapomenutelný zážitek. Z jejich výpovědí vám přinášíme atmosféru, která v tomto Triduu v Římě panovala. Dokreslují ji fotografie fotografů...

Růžencová slavnost je v současnosti stanovena na pevný den 7. října. Letos jsme ji uspořádali v neděli 6. října. Účast byla opravdu hojná. Na Sv. Liturgii celebrovanou generálním vikářem Mons. PhDr. JCLic. Milanem Hanušem a administrátorem pardubické řeckokatolické farnosti o. Marianem Kurylem se sešlo více než 100 poutníků. Zpěvy při bohoslužbě...

V sobotu 19. 10. 2019. v Olomouci proběhne konference „Rozvíjení odkazu a díla sv. Cyrila a Metoděje v současném dialogu“ pořádaná Moravsko-slezskou křesťanskou akademií a Řeckokatolickou farností v Olomouci. Záštitu nad konferencí převzali Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský, a Mons. Ladislav Hučko, apoštolský exarcha...