Dvě farnosti putovaly do Medžugorie

27.05.2024

V dňoch od 12.5.–19.5. sa konala mariánska púť do Medžugorie dvoch farnosti – Slovenska gréckokatolícka farnosť sv. Leopolda v Brne a Řeckokatolická farnost v Ústí nad Labem.

Zastavili sme sa aj u vodopádov či v Chorvátsku u mora. Všetci si odnášame nie iba zážitky, ale hlavne hlboký dotyk Presvätej Bohorodičky, ktorá každý deň prednášala naše prosby svojmu Synovi a nášmu Bohu. Ďakujeme Pánu a Presvätej Bohorodičke za túto veľkú milosť a požehnanie.

S úctou o. Pawel a o. Janko