Celoexarchátní pouť na Svatou Horu u Příbrami

12.06.2024

Foto: Jiří Strašek

Věřící z celé ČR se sjeli na každoroční mariánskou pouť na Svatou Horu u Příbrami. Letos se zvláštním způsobem modlili za mír na Ukrajině a ukrajinský lid. Archijerejskou sv. liturgii sloužil biskup-apoštolský exarcha Mons. Ladislav Hučko společně s generálním vikářem AE o. Vasylem Slivockým a dalšími duchovními. Během pouti bylo možno přistoupit ke svátosti smíření, proběhla společná modlitba růžence a zazněl mariánský akatist. Na závěr poutníci uctili zázračnou sošku Panny Marie Svatohorské a přijali požehnání.