Co je nového

V neděli 22. 11. 2020, na svátek sv. Klimenta, se sv. liturgie v pražské katedrále sv. Klimenta zúčastnil jako host strahovský opat Daniel P. Janáček, O.Praem. Hlavním celebrantem byl biskup - apoštolský exarcha Mons. Ladislav Hučko. Videozáznam z bohoslužby můžete zhlédnout zde, fotografie jsou k dispozici v naší Fotogalerii.

V souvislosti s usnesením Vlády České republiky ze dne 8. října 2020, kterým se s účinností od 12. října 2020 0:00 hodin povoluje na bohoslužbách účast maximálně deseti osob uvnitř (dvaceti osob venku), přinášíme souhrnně v jednom článku odkazy na jednotlivé české a moravské diecéze s vyjádřeními a přijatými opatřeními místních biskupů k této...

V neděli 27. září 2020 se konala v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi sv. liturgie ke cti sv. Václava, mučedníka a hlavního patrona českého národa. Hlavním celebrantem byl mitr. prot. Mons. Milan Hanuš, generální vikář. Promluvou posloužil o. prof. Max Kašparů.
Text promluvy je ke stažení na odkazu níže. Fotografie z této...

Do naši fotogalerie přibyly záběry z prvního svatého přijímání, které proběhlo v neděli 20. září v pražských farnostech sv. Klimenta a Nejsvětější Trojice.

Vychází časopis Exarchát č. 89. Lze ho objednat na adrese: Apoštolský exarchát, Haštalské nám. 4, Praha 1, PSČ 110 00, nebo na emailové adrese: exarchat@exarchat.cz. S distribucí dále vypomáhají řeckokatoličtí duchovní správci, síť prodejen Karmelitánského nakladatelství a v Praze i prodejny Galerie Oliva, Paulínky a Pro Ecclesia Catolica.

V sobotu 12. září 2020 přijela skupina řeckokatolických poutníků uctít památku sv. Ludmily na Tetíně, místě její mučednické smrti. Sv. liturgii v kostele sv. Ludmily sloužil mitr. prot. Mgr. Vasyl Slivocký, biskupský vikář pro Ukrajince. Zúčastnil se i mitr. prot. Mons. Milan Hanuš, generální vikář. V závěru bohoslužby promluvil také starosta obce...