Slavnostní instalace probošta vyšehradské kapituly se zúčastnili vladyka Ladislav a otec Vasyl Slivocký

09.04.2024

V pondělí 8. dubna 2024 byl instalován nový probošt Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, kanovník P. Jan Kotas. Po vlastním obřadu instalace následovala pontifikální mše svatá. Hlavním celebrantem byl arcibiskup pražský Mons. Jan Graubner.

Slavnosti se dále zúčastnili apoštolský nuncius Mons. Jude Thaddeus Okolo, biskup-apoštolský exarcha Mons. Ladislav Hučko, generální vikář Apoštolského exarchátu řeckokatolické církve Mitr. prot. o. Vasyl Slivocký, kolegium kanovníků Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla a kanovníci z dalších kapitul.

Kan. P. Jan Kotas byl zvolen sedmdesátým devátým proboštem kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě dne 8. března 2024. Volbu potvrdil arcibiskup pražský Jan Graubner 21. března.