Otec Kornel Baláž oslavil 45 let kněžství

10.02.2024

V sobotu 10. února 2024 poděkoval o. mitr. Mgr. Kornel Maria Baláž, pražský protopresbyter, při sv. liturgii za dar kněžského svěcení. Před 45 lety, přesně 11. února 1979, byl ordinován Mons. Joakimem Segedim v Prešově. Sv. liturgii v pražském opatství Emauzy předsedal vladyka Mons. Ladislav Hučko. Zúčastnila se řada kněží Apoštolského exarchátu, kteří přišli otci Kornelovi poblahopřát a prožít s ním okamžiky vděčnosti.