Nový prešovský arcibiskup Jonáš Jozef Maxim přijal biskupskou chirotonii

27.01.2024

Řeckokatolická církev na Slovensku zažila 27. ledna 2024 historickou událost. Nový prešovský arcibiskup a metropolita Jonáš Jozef Maxim přijal v katedrále sv. Jana Křtitele v Prešově biskupskou chirotonii. Zároveň kanonicky převzal vedení Prešovské archieparchie. Stává se tak 9. sídelním biskupem a druhým metropolitou Řeckokatolické církve na Slovensku. 

Obřadům předsedal arcibiskup Cyril Vasil SJ, košický eparchiální biskup, jako hlavní světitel. Spolusvětiteli byli bratislavský eparcha a dosavadní apoštolský administrátor Prešovské archieparchie Peter Rusnák a Benedikt Aleksijčuk, eparchiální biskup pro Ukrajince v Chicagu (USA).

Jeromonach P. Jonáš Jozef Maxim se narodil 21. listopadu 1974 v Levoči. Pochází z řeckokatolické farnosti Olšavica. Po absolvování gymnázia začal studovat na Řeckokatolické teologické fakultě v Prešově. V únoru 1994 vstoupil do kněžského semináře. V roce 1998 získal titul magistra teologie a od téhož roku pokračoval ve studiu na Papežském východním institutu v Římě, kde v roce 2000 získal licenciát a v roce 2017 doktorát z východních církevních studií.

13. června 1998 přijal diakonské svěcení a 11. července 1998 kněžské svěcení v Prešově. V letech 2001–2004 působil jako spirituál v Kněžském semináři blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiče v Prešově a v letech 2002–2004 byl také asistentem na katedře systematické teologie Řeckokatolické teologické fakulty Prešovské univerzity.

V roce 2004 odešel na Ukrajinu a nastoupil do univské lavry mnichů studitů na Ukrajině. Po skončení noviciátu složil 22. května 2008 doživotní mnišské sliby. V roce 2011 byl zvolen představeným filiálního kláštera ve Lvově a v roce 2020, ve věku 46 let, byl zvolen igumenem (představeným) univské lávry. Kromě mateřského jazyka hovoří ukrajinsky, italsky, anglicky, rusky a francouzsky.

Více na:

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20240127002

https://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3933

Zdroj: tkkbs.sk, grkatpo.sk

Foto: Viktor Zamborský, Veronika Mihalíková, tkkbs.sk, ugcc.ua