Vladyka Ladislav se zúčastnil biskupského svěcení v Litoměřicích

03.03.2024

Biskup Stanislav Přibyl se stal v pořadí 21. biskupem litoměřickým. V sobotu 2. března 2024 ho do úřadu doprovodilo společenství diecézních kněží, jáhnů, řeholníků a mnoha věřících spolu s biskupy ostatních diecézí i zahraničí. Hlavním světitelem byl pražský arcibiskup a předseda ČBK, Jan Graubner, spolusvětitelem byl eichstättský biskup Gregor Maria Hanke. Slavnostní pontifikální bohoslužby se zúčastnil také biskup-apoštolský exarcha Mons. Ladislav Hučko. 

Mši sv. zahájil pražský arcibiskup Jan Graubner jakožto biskup hlavní světitel. U oltáře koncelebrovali také vídeňský arcibiskup, kardinál Schönborn, kardinál Dominik Duka a apoštolský nuncius v ČR Jude Thaddeus Okolo. Přítomné přivítal biskup Jan Baxant nejprve v mateřském jazyce, poté v němčině a italštině.

Na bohoslužbě v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích bylo přítomno několik stovek věřících. Ti, kteří se do katedrály nedostali, mohli obřad sledovat na velkoplošné televizi před katedrálou a v kostele Všech svatých na Mírovém náměstí.

Více fotografií najdete na www.clovekavira.cz