Vítejte na stránkách Apoštolského exarchátu v ČR

Apoštolský exarchát pro katolíky byzantsko-slovanského obřadu v České republice vyhlásil papež Jan Pavel II. bulou ze dne 15. 3. 1996. Exarchát je předstupněm eparchie (diecéze), ve kterém se vytvářejí farnosti a pastorační střediska pro řeckokatolické věřící žijící v diaspoře na celém území České republiky.


Co je nového

Věřící z celé ČR se sjeli na každoroční mariánskou pouť na Svatou Horu u Příbrami. Letos se zvláštním způsobem modlili za mír na Ukrajině a ukrajinský lid. Archijerejskou sv. liturgii sloužil biskup-apoštolský exarcha Mons. Ladislav Hučko společně s generálním vikářem AE o. Vasylem Slivockým a dalšími duchovními. Během pouti bylo možno přistoupit...

V dňoch od 12.5.–19.5. sa konala mariánska púť do Medžugorie dvoch farnosti – Slovenska gréckokatolícka farnosť sv. Leopolda v Brne a Řeckokatolická farnost v Ústí nad Labem.

V sobotu 25. května 2024 přijalo více než 50 dětí z řeckokatolické farnosti sv. Klimenta poprvé eucharistii. Sv. liturgii sloužil generální vikář Apoštolského exarchátu mitr. prot. o. Vasyl Slivocký a na konci bohoslužby předal dětem dekrety na památku významného dne.

Rychlý kontakt

Adresa:
Haštalské náměstí 789/4, 110 00 Praha 1

Telefon:
+420 221 778 491 
+420 731 625 939

E-mail:
exarchat@exarchat.cz

IČO: 48137553
DIČ:
CZ 48137553
Číslo účtu: 1937754359/0800
Správa webu: exarchat-web@seznam.cz


Svatý stolec

ČBK

Charita v ČR

ŘK církev Slovensko

ŘK církev Ukrajina

Velvysl. Slovensko

Velvysl. Ukrajina

Diecéze v ČR

Brno

České Budějovice

Hradec Králové

Litoměřice

Olomouc

Ostrava-
-Opava

Plzeň

Praha