Vítejte na stránkách Apoštolského exarchátu v ČR

Apoštolský exarchát pro katolíky byzantsko-slovanského obřadu v České republice vyhlásil papež Jan Pavel II. bulou ze dne 15. 3. 1996. Exarchát je předstupněm eparchie (diecéze), ve kterém se vytvářejí farnosti a pastorační střediska pro řeckokatolické věřící žijící v diaspoře na celém území České republiky.

Co je nového

Růžencová slavnost je v současnosti stanovena na pevný den 7. října. Letos jsme ji uspořádali v neděli 6. října. Účast byla opravdu hojná. Na Sv. Liturgii celebrovanou generálním vikářem Mons. PhDr. JCLic. Milanem Hanušem a administrátorem pardubické řeckokatolické farnosti o. Marianem Kurylem se sešlo více než 100 poutníků. Zpěvy při bohoslužbě...

V sobotu 19. 10. 2019. v Olomouci proběhne konference „Rozvíjení odkazu a díla sv. Cyrila a Metoděje v současném dialogu“ pořádaná Moravsko-slezskou křesťanskou akademií a Řeckokatolickou farností v Olomouci. Záštitu nad konferencí převzali Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský, a Mons. Ladislav Hučko, apoštolský exarcha...

Rychlý kontakt

Adresa:
Haštalské náměstí 789/4, 110 00 Praha 1

Telefon:
+420 221 778 491 
+420 731 625 939

E-mail:
exarchat@exarchat.cz

IČO: 48137553
DIČ:
CZ 48137553
Číslo účtu: 1937754359/0800
Správa webu: exarchat-web@seznam.cz


Svatý stolec

ČBK

ŘK Charita v ČR

Charita v ČR

ŘK církev Slovensko

ŘK církev Ukrajina

Velvysl. Slovensko

Velvysl. Ukrajina

Diecéze v ČR

Brno

České Budějovice

Hradec Králové

Litoměřice

Olomouc

Ostrava-
-Opava

Plzeň

Praha