Vítejte na stránkách Apoštolského exarchátu v ČR

Apoštolský exarchát pro katolíky byzantsko-slovanského obřadu v České republice vyhlásil papež Jan Pavel II. bulou ze dne 15. 3. 1996. Exarchát je předstupněm eparchie (diecéze), ve kterém se vytvářejí farnosti a pastorační střediska pro řeckokatolické věřící žijící v diaspoře na celém území České republiky.

Co je nového

Papež František vyhlásil středu 26. ledna 2022 dnem modliteb za mír na Ukrajině. Vyjádřil obavy o její obyvatele i o to, jak by se mohl rozšířit případný rusko-ukrajinský konflikt. „Se znepokojením sleduji rostoucí napětí, které hrozí zasadit nový úder míru na Ukrajině a zpochybnit bezpečnost evropského kontinentu, což by mělo ještě širší dopady," ...

To nejdůležitější z událostí uplynulého roku můžete najít v Ročence 2022 doplněné kalendářem dle gregoriánského i juliánského stylu a přehledem bohoslužeb. Kromě řady fotografií přibližujících rok 2021 nechybí ani články k prohloubení poznatků o naší církvi. Sláva Bohu za všechno.

Osobnost renesančního humanisty Františka Skoriny (1470-1552) připomněla zádušní mše sv., kterou sloužil 20. ledna 2022 v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě kardinál Dominik Duka. Koncelebroval apoštolský nuncius Mons. Charles Balvo; za řeckokatolickou církev se zúčastnili biskup-apoštolský exarcha Mons. Ladislav Hučko, generální vikář...

Rychlý kontakt

Adresa:
Haštalské náměstí 789/4, 110 00 Praha 1

Telefon:
+420 221 778 491 
+420 731 625 939

E-mail:
exarchat@exarchat.cz

IČO: 48137553
DIČ:
CZ 48137553
Číslo účtu: 1937754359/0800
Správa webu: exarchat-web@seznam.cz


Svatý stolec

ČBK

ŘK Charita v ČR

Charita v ČR

ŘK církev Slovensko

ŘK církev Ukrajina

Velvysl. Slovensko

Velvysl. Ukrajina

Diecéze v ČR

Brno

České Budějovice

Hradec Králové

Litoměřice

Olomouc

Ostrava-
-Opava

Plzeň

Praha