Finanční pomoc pro Ukrajinu 

Číslo účtu: 4200021402/5500 | variabilní symbol: 24022022

Vítejte na stránkách Apoštolského exarchátu v ČR

Apoštolský exarchát pro katolíky byzantsko-slovanského obřadu v České republice vyhlásil papež Jan Pavel II. bulou ze dne 15. 3. 1996. Exarchát je předstupněm eparchie (diecéze), ve kterém se vytvářejí farnosti a pastorační střediska pro řeckokatolické věřící žijící v diaspoře na celém území České republiky.

Co je nového

Vychází časopis Exarchát č. 100. Lze ho objednat na adrese: Apoštolský exarchát, Haštalské nám. 4, Praha 1, PSČ 110 00, nebo na emailové adrese: exarchat@exarchat.cz. S distribucí dále vypomáhají řeckokatoličtí duchovní správci, síť prodejen Karmelitánského nakladatelství a v Praze i prodejny Galerie Oliva, Paulínky a Pro Ecclesia Catolica.

V neděli 3. července 2022 v kapitulním kostele Všech svatých na Pražském hradě proběhla slavnostní sv. liturgie ke cti svatého Prokopa. Bohoslužbě předsedal biskup-apoštolský exarcha Mons. Ladislav Hučko. Dále se zúčastnili Mons. Milan Hanuš - děkan zdejší kapituly, o. mitr. Kornel Baláž - pražský děkan AE a o. Jaroslav Huljak - farář...

Přehled slovem i obrazem o aktuálních událostech vyvolaných rusko-ukrajinským válečným konfliktem a následným přílivem uprchlíků do České republiky. Přinášíme několik reportáží a rozhovorů s našimi duchovními, jak je uveřejnila různá média, a soubor fotoreportáží z míst, kde nejrůznější formou probíhá pomoc pro ukrajinské běžence.

V sobotu 4. června 2022 proběhla za hojné účasti věřících tradiční celoexarchátní mariánská pouť na Svatou Horu u Příbrami. Archijerejskou sv. liturgii sloužil biskup-apoštolský exarcha Mons. Ladislav Hučko. Dále se zúčastnili generální vikář mitr. prot. Vasyl Slivocký, soudní vikář Mons. Milan Hanuš a další kněží.

Rychlý kontakt

Adresa:
Haštalské náměstí 789/4, 110 00 Praha 1

Telefon:
+420 221 778 491 
+420 731 625 939

E-mail:
exarchat@exarchat.cz

IČO: 48137553
DIČ:
CZ 48137553
Číslo účtu: 1937754359/0800
Správa webu: exarchat-web@seznam.cz


Svatý stolec

ČBK

Charita v ČR

ŘK církev Slovensko

ŘK církev Ukrajina

Velvysl. Slovensko

Velvysl. Ukrajina

Diecéze v ČR

Brno

České Budějovice

Hradec Králové

Litoměřice

Olomouc

Ostrava-
-Opava

Plzeň

Praha