Vítejte na stránkách Apoštolského exarchátu v ČR

Apoštolský exarchát pro katolíky byzantsko-slovanského obřadu v České republice vyhlásil papež Jan Pavel II. bulou ze dne 15. 3. 1996. Exarchát je předstupněm eparchie (diecéze), ve kterém se vytvářejí farnosti a pastorační střediska pro řeckokatolické věřící žijící v diaspoře na celém území České republiky.

Co je nového

Přinášíme fotografie z oslav 1100. výročí smrti sv. Ludmily, které začaly ve čtvrtek 16. září v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě a vyvrcholily v sobotu 18. září národní svatoludmilskou poutí na Tetíně. Slavnostní mši svatou celebroval český rodák a papežský legát, vídeňský arcibiskup kardinál Christoph Schönborn. Za Apoštolský exarchát se oslav...

Ve dnech 12. až 15. září 2021 navštívil Sv. otec František sousední Slovensko. Jednou z hojně navštívených veřejných bohoslužeb byla liturgie sv. Jana Zlatoústého v Prešově ze svátku Povýšení sv. Kříže (14. září), které se zúčastnil také náš otec biskup Ladislav v doprovodu o. generálního vikáře Vasyla Slivockého a několika dalších kněží...

Rychlý kontakt

Adresa:
Haštalské náměstí 789/4, 110 00 Praha 1

Telefon:
+420 221 778 491 
+420 731 625 939

E-mail:
exarchat@exarchat.cz

IČO: 48137553
DIČ:
CZ 48137553
Číslo účtu: 1937754359/0800
Správa webu: exarchat-web@seznam.cz


Svatý stolec

ČBK

ŘK Charita v ČR

Charita v ČR

ŘK církev Slovensko

ŘK církev Ukrajina

Velvysl. Slovensko

Velvysl. Ukrajina

Diecéze v ČR

Brno

České Budějovice

Hradec Králové

Litoměřice

Olomouc

Ostrava-
-Opava

Plzeň

Praha