Vítejte na stránkách Apoštolského exarchátu v ČR

Apoštolský exarchát pro katolíky byzantsko-slovanského obřadu v České republice vyhlásil papež Jan Pavel II. bulou ze dne 15. 3. 1996. Exarchát je předstupněm eparchie (diecéze), ve kterém se vytvářejí farnosti a pastorační střediska pro řeckokatolické věřící žijící v diaspoře na celém území České republiky.


Co je nového

V sobotu 10. února 2024 poděkoval o. mitr. Mgr. Kornel Maria Baláž, pražský protopresbyter, při sv. liturgii za dar kněžského svěcení. Před 45 lety, přesně 11. února 1979, byl ordinován Mons. Joakimem Segedim v Prešově. Sv. liturgii v pražském opatství Emauzy předsedal vladyka Mons. Ladislav Hučko. Zúčastnila se řada kněží Apoštolského exarchátu,...

Řeckokatolická církev na Slovensku zažila 27. ledna 2024 historickou událost. Nový prešovský arcibiskup a metropolita Jonáš Jozef Maxim přijal v katedrále sv. Jana Křtitele v Prešově biskupskou chirotonii. Zároveň kanonicky převzal vedení Prešovské archieparchie. Stává se tak 9. sídelním biskupem a druhým metropolitou Řeckokatolické církve na...

Vychází časopis Exarchát č. 108. Lze ho objednat na adrese: Apoštolský exarchát, Haštalské nám. 4, Praha 1, PSČ 110 00, nebo na emailové adrese: exarchat@exarchat.cz. S distribucí dále vypomáhají řeckokatoličtí duchovní správci, síť prodejen Karmelitánského nakladatelství a v Praze i prodejny Galerie Oliva, Paulínky a Pro Ecclesia Catolica.

Generální vikář Apoštolského exarchátu a farář v pražské katedrále sv. Klimenta otec Vasyl Slivocký oslavil v neděli 14. ledna pětapadesáté narozeniny. Po sv. liturgii v katedrále sv. Klimenta, při které poděkoval za dar života, mu přišli poblahopřát zástupci z řad farníků a také místní pěvecký sbor.

Rychlý kontakt

Adresa:
Haštalské náměstí 789/4, 110 00 Praha 1

Telefon:
+420 221 778 491 
+420 731 625 939

E-mail:
exarchat@exarchat.cz

IČO: 48137553
DIČ:
CZ 48137553
Číslo účtu: 1937754359/0800
Správa webu: exarchat-web@seznam.cz


Svatý stolec

ČBK

Charita v ČR

ŘK církev Slovensko

ŘK církev Ukrajina

Velvysl. Slovensko

Velvysl. Ukrajina

Diecéze v ČR

Brno

České Budějovice

Hradec Králové

Litoměřice

Olomouc

Ostrava-
-Opava

Plzeň

Praha