Finanční pomoc pro Ukrajinu 

Číslo účtu: 4200021402/5500 | variabilní symbol: 24022022

Vítejte na stránkách Apoštolského exarchátu v ČR

Apoštolský exarchát pro katolíky byzantsko-slovanského obřadu v České republice vyhlásil papež Jan Pavel II. bulou ze dne 15. 3. 1996. Exarchát je předstupněm eparchie (diecéze), ve kterém se vytvářejí farnosti a pastorační střediska pro řeckokatolické věřící žijící v diaspoře na celém území České republiky.

Co je nového

Hlavní město Praha hostí tento týden významnou církevní akci - Evropské synodální setkání, kterého se účastní zástupci biskupských konferencí z celé Evropy. Ve středu 8. února zazněla na závěr III. pracovního setkání zpívaná modlitba - moleben za Ukrajinu vedená představiteli řeckokatolické církve. Za Apoštolský exarchát České republiky se...

Apoštolský exarcha a titulární biskup orejský Mons. Ladislav Hučko završí 16. února t.r. 75 let života. Toto výročí oslaví Božskou liturgií obětovanou z vděčnosti za dar života v sobotu 18. února 2023 v 10 hodin v pražské katedrále sv. Klimenta. Přijměte, prosím, pozvání ke společnému slavení.

Rychlý kontakt

Adresa:
Haštalské náměstí 789/4, 110 00 Praha 1

Telefon:
+420 221 778 491 
+420 731 625 939

E-mail:
exarchat@exarchat.cz

IČO: 48137553
DIČ:
CZ 48137553
Číslo účtu: 1937754359/0800
Správa webu: exarchat-web@seznam.cz


Svatý stolec

ČBK

Charita v ČR

ŘK církev Slovensko

ŘK církev Ukrajina

Velvysl. Slovensko

Velvysl. Ukrajina

Diecéze v ČR

Brno

České Budějovice

Hradec Králové

Litoměřice

Olomouc

Ostrava-
-Opava

Plzeň

Praha