Finanční pomoc pro Ukrajinu 

Číslo účtu: 4200021402/5500 | variabilní symbol: 24022022

Vítejte na stránkách Apoštolského exarchátu v ČR

Apoštolský exarchát pro katolíky byzantsko-slovanského obřadu v České republice vyhlásil papež Jan Pavel II. bulou ze dne 15. 3. 1996. Exarchát je předstupněm eparchie (diecéze), ve kterém se vytvářejí farnosti a pastorační střediska pro řeckokatolické věřící žijící v diaspoře na celém území České republiky.

Co je nového

Svatý otec František jmenoval nového pomocného biskupa Bratislavské eparchie. Stal se jím vladyka Milan Lach SJ, dosavadní sídelní biskup Eparchie Parma pro Rutény (USA). Bylo mu přiděleno titulární sídlo Ostracine. Informovala o tom Apoštolská nunciatura na Slovensku.

Přinášíme ohlédnutí v obrazech za vánočními bohoslužbami ze svátků Narození Páně, Sobor Přesvaté Bohorodičky a Zjevení Páně, jak je zachytili fotografové v Praze a Plzni. Kompletní soubor fotek z těchto akcí najdete v naší Fotogalerii.

Rychlý kontakt

Adresa:
Haštalské náměstí 789/4, 110 00 Praha 1

Telefon:
+420 221 778 491 
+420 731 625 939

E-mail:
exarchat@exarchat.cz

IČO: 48137553
DIČ:
CZ 48137553
Číslo účtu: 1937754359/0800
Správa webu: exarchat-web@seznam.cz


Svatý stolec

ČBK

Charita v ČR

ŘK církev Slovensko

ŘK církev Ukrajina

Velvysl. Slovensko

Velvysl. Ukrajina

Diecéze v ČR

Brno

České Budějovice

Hradec Králové

Litoměřice

Olomouc

Ostrava-
-Opava

Plzeň

Praha