Vladyka Ladislav se zúčastnil pohřební mše za zesnulého knížete Karla Schwarzenberga

10.12.2023

V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha se v sobotu 9. prosince konalo poslední rozloučení s bývalým ministrem zahraničních věcí ČR Karlem Schwarzenbergem. Mše svaté, kterou celebroval pražský arcibiskup Jan Graubner, se společně s duchovními z celé České republiky zúčastnili také biskup-apoštolský exarcha Mons. Ladislav Hučko a generální vikář AE mitr. prot. o. Vasyl Slivocký.

Karel Schwarzenberg zemřel 12. listopadu 2023 ve Vídni. Uzavřená rakev s urnou byla přístupná veřejnosti od 6. do 8. prosince v pražském řádovém kostele Maltézských rytířů Panny Marie pod řetězem. Na sobotní pohřeb do svatovítské katedrály dorazila Schwarzenbergova rodina, přátelé, spolupracovníci, politici a zástupci domácí i evropské šlechty.