Vladyka Ladislav Hučko poděkoval při archijerejské sv. liturgii za 75 let života

18.02.2023

Apoštolský exarcha, titulární biskup orejský Mons. Ladislav Hučko završil 16. února 75 let života. Toto jubileum oslavil v sobotu 18. února Božskou liturgií obětovanou z vděčnosti za dar života. Bohoslužba proběhla v pražské řeckokatolické katedrále sv. Klimenta. 

Ve svatoklimentské katedrále se v sobotu dopoledne sešli biskupové a kněží z východní i západní církve, aby společně s biskupem Ladislavem oslavili výročí jeho narození. Mezi přítomnými hosty byli papežský nuncius Mons. Jude Thaddeus Okolo, pražský arcibiskup Mons. Jan Graubner, Dominik kardinál Duka, biskup litoměřický Mons. Jan Baxant, generální vikář pražské arcidiecéze Mons. Jan Balík, apoštolský vizitátor řeckokatolíků v Bělorusku Sergiusz Gajek, o. mitr. prot. Vasyl Slivocký - generální vikář Apoštolského exarchátu v ČR, dómský farář v katedrále sv. Víta Mons. Milan Hanuš, velmistr řádu Křižovníků s červenou hvězdou Josef Šedivý, opat strahovské kanonie premonstrátů Daniel Janáček, rektor Arcibiskupského pražského semináře P. Jan Kotas a několik desítek kněží východního i latinského obřadu. Společně s nimi se modlily i desítky věřících, kteří se zúčastnili slavnosti.

Foto: www.clovekavira.cz | Více fotek najdete v naší Fotogalerii.