V Prešove sa konalo 28. riadne zasadanie Rady hierarchov

27.02.2020

V stredu 26. februára sa na Gréckokatolíckom arcibiskupskom a metropolitnom úrade v Prešove konalo 28. riadne zasadanie Rady hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku. Zasadnutiu predsedal prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ, ktorý po úvodnej modlitbe privítal všetkých prítomných hierarchov, osobitne však nového člena Rady hierachov vladyku Cyrila Vasiľa SJ, apoštolského administrátora sede plena Košickej eparchie. Prítomný bol aj bratislavský eparcha Peter Rusnák, torontský eparcha Marián Andrej Pacák CSsR a ako hostia boli prítomní vladyka Ladislav Hučko z Apoštolského exarchátu gréckokatolíckej cirkvi v Českej republike a sekretár Apoštolskej nunciatúry na Slovensku Andrij Yevchuk, ktorý na zasadnutí zastupoval apoštolského nuncia na Slovensku Mons. Giacoma Guida Ottonella.

Více na grkatpo.sk