Úvaha o důsledcích současné pandemie

18.03.2020

Až postupně si začínáme uvědomovat, že prožíváme nějakou zvláštní historickou chvíli, moment, který je v dějinách světa zcela nový; takový tu ještě nebyl. Celý svět je napaden mikroskopickými škůdci a my jsme se uchýlili do úkrytu: jeden před druhým, abychom se nenakazili... 

Uvědomujeme si, že neřízená globalizace může být velmi nebezpečná a škodlivá; nebezpečná a škodlivá pro tělo, pro zdraví fyzické, ale už velmi dávno, bez toho, že bychom se toho většinou všimli, i pro duši. A duše je přece důležitější! Ježíš v evangeliu nás napomíná: "Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo - duši zabít nemohou. Spíše se bojte toho, který může zahubit v pekle duši i tělo" (Mt 10,28).

Dosud jsme se lehkomyslně vydávali do působení toho, kdo si pro naši duši nepřál nic dobrého, a nyní se učíme chránit před těmi malinkými neviditelnými viry, které nás mohou lehce nakazit a způsobit našemu tělu velkou - ale přece jen omezenou - škodu.

Mohli bychom si z této celosvětové pandemie vzít především toto poučení: chránit se před vlivem hříchu a pokušení s ještě větší důkladnosti, tak jak jsme dnes nuceni se chránit na veřejnosti, v obchodech v dopravních prostředcích před fyzickou nákazou, před současnou pandemii. V důsledku této nákazy umírá na světě určité, i když relativně nízké procento nemocných. Dávejme si pozor, abychom z lehkomyslnosti a vlastní pýchy a sebejistoty nepřispěli k o moc vyššímu procentu těch, kteří zahubí svou věčnou duši, protože to se už nedá nijak napravit!

Proto dnešní chvíle je nanejvýš vhodná a příhodná, abychom se obrátili o pomoc k Matce Boží a modlili se... A též si stále připomínali Ježíšova slova: "Beze mne nemůžete dělat nic"(Jn 15,5). Mysleli jsme si, že už jsme všechno zvládli, že už nás nemůže nic překvapit, vždyť poslední pandemie byla před sto lety (španělská chřipka v letech 1918-1920). A přece, najednou je to tu. Opět tedy je třeba obrátit se k osvědčeným metodám. Ty nikdy nebudou zastaralé! Bůh je a vždy bude aktuální.

Žehná a v modlitbě na Vás všechny pamatuje!

+ Ladislav Hučko
biskup - apoštolský exarcha