Setkání kněží Apoštolského exarchátu

08.12.2021

Foto: o. Jaroslav Huljak

Ve středu 1. 12. 2021 se uskutečnila v Praze v Emauzském benediktinském klášteře tradiční předvánoční konference kněží Apoštolského exarchátu. Po úvodním slově o. biskupa Ladislava zazněla informace koordinátora o. mitr. Kornela Baláže o připravované Synodě o synodalitě, dále příspěvek o. mitr. Mons. Milana Hanuše z kanonického práva a o. prot. Tomáše Mrňávka z oboru farní kancelistiky. Následovala diskuze, po které zazněly referáty jednotlivých duchovních o pastorační situaci ve farnostech, kde působí. Setkání bylo zakončeno společným agapé a individuálním setkáním duchovních s o. biskupem.