Rozhodnutí Mons. Ladislava Hučka, biskupa-apoštolského exarchy pro Apoštolský exarchát Řeckokatolické církve v ČR v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19

13.03.2020

Sláva Isusu Christu!

milé sestry, milí bratři,

vzhledem k aktuálnímu vývoji celosvětové pandemie koronaviru COVID-19, která se velmi rychle šíří a hrozí nebezpečí, že se mnoho lidí nakazí, což může mít nedozírné následky i pro celou Evropu a ostatní části světa.

Je proto s porozuměním respektován nouzový stav vyhlášený vládou a vydávám k němu toto rozhodnutí: Od čtvrtka 12. března 2020 od 14.00 hodin se tam, kde se shromáždí nad 30 osob, až do odvolání ruší všechny (tedy nejen nedělní) řeckokatolické bohoslužby s účastí lidu, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná veřejná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách. Současně platí, že po dobu trvání mimořádných opatření uděluji dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě. V tomto případě je možné Kristovo tělo a krev přijímat duchovně, tedy vyjádřením touhy po jeho přijetí a spojením se s ním v duchovní jednotě.

Přijměme letošní výjimečnou postní dobu jako účast na Kristově křížové cestě, která byla nutnou součástí jeho vítězství nad smrtí. Připomínám i dnes, abychom se vrátili k domácí četbě a rozjímání Písma a ke společným modlitbám v rodinách.

Prosím každého z vás, abychom se spojili každý večer ve 20.00 hodin modlitbou růžence. Ať je tato modlitba nesena úmyslem na zastavení pandemie koronaviru a k ochraně našich rodin. A ještě vás vybízím k vědomému celodennímu postu, případně k almužně.

Individuální možnost svátosti smíření, návštěva kněží doma u seniorů či nemocných je možná - v případě potřeby se obraťte na www.exarchat.cz/dekanaty-a-farnosti-exarchatu/  nebo Ročenka s kalendáriem dle gregoriánského a juliánského stylu 2020 (Praha 2019), str. 92-109, kde lze vyhledat příslušného duchovního správce.

Připomínám také možnost sledování přenosů bohoslužeb v médiích (například Radio Proglas a Televize Noe je vysílají každý den; viz také https://www.logos.tv/zive-prenosy; www.ugcc.org.ua; www.tvlux.sk).

Milé sestry a bratři, nepropadejme panice, strachu a malomyslnosti, i v této době je milující Bůh s námi.

Na přímluvu Bohorodičky

Žehná Váš biskup Ladislav

Praha, 13. 3. 2020