Poselství k svátkům Narození Páně 2018

19.08.2019

Drazí bratři a sestry,

myslím, že mnozí z našich věřících budou souhlasit s tvrzením, že v dnešní době se svátky Narození Páně ve veřejném prostoru velmi zesvětštily a že z toho náboženského, co v naší civilizaci dalo původ těmto svátkům, už zůstalo velmi málo. Nenechme se však tímto faktem odradit nebo deprimovat. Když obnovíme ve svém srdci a také ve svém okolí pravou vánoční atmosféru nezaloženou jen na konzumu, ale, naopak, na stále obnovované radosti z příchodu Spasitele do našeho světa, do života každého křesťana, který tady zůstal v mnoha podobách, především v eucharistii, tak budeme mít možnost zažít pravou vánoční radost, kterou nám nic vnějšího nemůže zkalit.

Příchod Ježíše do tohoto světa často zobrazujeme dojímavými výjevy zobrazovanými chudými jesličkami a dítětem, které bylo zahříváno jen dechem přítomných zvířat. Ano. Je to dojímavý obraz, ale neměli bychom zůstat jen u něho. To dítě už při svém narození má před sebou perspektivu kříže, ale i vzkříšení a nanebevstoupení. Je to nejbohatší a nejdramatičtější život, jaký kdy někdo měl (a bude mít) na zemi. A ten začal právě v tomto až příliš skromném obydlí. Skutečně veliké Boží věci většinou začínají ve velmi skromných podmínkách. V bohatství a v přepychu nikdy nic skutečně velikého a trvalého nevzniklo. A když, tak to byla obrovská výjimka. Vše veliké vzniká vždycky ve skrovných podmínkách a za takovýchto okolností. Mohli bychom tady uvést mnoho příkladů.

Proto ani ve snu netužme nikdy po velikém bohatství, po veliké, ale ani malé moci, ale usilujme se být těm, s kterými žijeme, na pomoc, a to nejen fyzickou, ale i duchovní. Po tom, po duchovní potravě lidé nejvíc hladoví a žízní, i když ne vždycky jsou si toho vědomi a dokážou to jasně vyjádřit.

Dnešní svět naléhavě čeká Krista, jeho příchod. Bez něj je zmatený, chaotický, často hledá náhradní řešení, která ve skutečnosti stav světa jen zhoršují. Můžeme mu ho přinést, ale nejdřív každý z nás se musí nechat jím přijmout. My se nemůžeme zmocnit Krista, ale musíme se nechat jím zmocnit, abychom byli s Ním. Bez naší spolupráce to není možné. A když se nás zmocní, už to bude On skrze nás, kdo se bude přimlouvat jiným lidem, už to nebudeme jen my. To je náš úkol, naše veliká možnost, kterou si nesmíme nechat ujít. Letošní svátky Narození Páně jsou jednou z velkých možností.

Všechny žehná a přeje milostiplné svátky

+ Ladislav Hučko

biskup - apoštolský exarcha