Papež jmenoval novým prešovským arcibiskupem Jonáše J. Maxima

26.10.2023

Svatý otec František jmenoval ve čtvrtek 26. října 2023 nového arcibiskupa Prešovské archieparchie a metropolitu řeckokatolické církve na Slovensku. Stal se jím řeholní kněz SEODr. Jonáš Jozef Maxim MSU, dosavadní igumen (představený) studitského kláštera v Univě na Ukrajině a rodák z farnosti Oľšavica. Vladyka Peter Rusnák zůstává apoštolským administrátorem pro vykonávání běžných úkonů do doby, než se nový biskup ujme kanonického řízení arcidiecéze, informovala Apoštolská nunciatura na Slovensku.

Jeromonach P. Jonáš Jozef Maxim se narodil 21. listopadu 1974 v Levoči. Pochází z řeckokatolické farnosti Olšavica. Po absolvování gymnázia začal studovat na Řeckokatolické teologické fakultě v Prešově. V únoru 1994 vstoupil do kněžského semináře. V roce 1998 získal titul magistra teologie a od téhož roku pokračoval ve studiu na Papežském východním institutu v Římě, kde v roce 2000 získal licenciát a v roce 2017 doktorát z východních církevních studií.

13. června 1998 přijal diakonské svěcení a 11. července 1998 kněžské svěcení v Prešově. V letech 2001–2004 působil jako spirituál v Kněžském semináři blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiče v Prešově a v letech 2002–2004 byl také asistentem na katedře systematické teologie Řeckokatolické teologické fakulty Prešovské univerzity.

V roce 2004 odešel na Ukrajinu a nastoupil do univské lavry mnichů studitů na Ukrajině. Po skončení noviciátu složil 22. května 2008 doživotní mnišské sliby. V roce 2011 byl zvolen představeným filiálního kláštera ve Lvově a v roce 2020, ve věku 46 let, byl zvolen igumenem (představeným) univské lávry. Kromě mateřského jazyka hovoří ukrajinsky, italsky, anglicky, rusky a francouzsky.

Zdroj: TK KBS

Více informací zde.

Fotogalerie z jmenování nového arcibiskupa zde.