Otec Rostislav Strojvus byl oceněn za obětavou službu vojenského kaplana

18.09.2023

V pondělí 18. září 2023 se ve vojenském kostele sv. Jana Nepomuckého v Praze na Hradčanech uskutečnila ekumenická bohoslužba u příležitosti 25. výročí vzniku Duchovní služby Armády České republiky. Po bohoslužbě byly na Pražském arcibiskupství vyznamenány vybrané osobnosti za obětavou činnost v Duchovní službě AČR a její podporu. Mezi oceněnými byl i otec Rostislav Strojvus, který z rukou hlavního kaplana Armády České republiky P. Jaroslava Knichala převzal pamětní medaili se stužkou generála Methoděje Kubáně za tvůrčí a obětavou službu vojenského kaplana.

Otec Rostislav studoval v letech 1992–1998 Cyrilometodějskou teologickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor teologie. V letech 2001–2004 působil jako farní vikář v Brně. Od roku 2004–2016 byl administrátorem řeckokatolické farnosti v Olomouci. Od roku 2006 do r. 2016 působil na Arcidiecézní charitě Olomouc jako koordinátor humanitárních a rozvojových projektů na Ukrajině.

Kompletní soubor fotografií z této akce najdete na www.clovekavira.cz.