Oslava svátku sv. Klimenta

26.11.2019

Věřící řeckokatolické farnosti u katedrálního chrámu sv. Klimenta v Praze oslavili v neděli 24. 11. 2019 chrámový svátek. Hlavním celebrantem archijerejské oslavy patrocinia byl apoštolský exarcha - biskup Ladislav Hučko. Spolu s ním pak koncelebrovali generální vikář Mons. Milan Hanuš a pražský děkan o. mitr. Kornel Baláž, který tentokrát posloužil sváteční promluvou. Připomněl postavu patrona katedrály, její historii, ale též i obecně význam chrámu, kterým jsme podle Písma ale i každý z nás.