Kostelíčková Růžencová slavnost

09.10.2019

Růžencová slavnost je v současnosti stanovena na pevný den 7. října. Letos jsme ji uspořádali v neděli 6. října. Účast byla opravdu hojná. Na Sv. Liturgii celebrovanou generálním vikářem Mons. PhDr. JCLic. Milanem Hanušem a administrátorem pardubické řeckokatolické farnosti o. Marianem Kurylem se sešlo více než 100 poutníků. Zpěvy při bohoslužbě doprovázel mužský řeckokatolický sbor pod vedením syncela o. Karla Soukala, což nemalou měrou přispělo k důstojnému a slavnostnímu rázu. Po Sv. Liturgii následoval slavnostní raut s bohatým občerstvením pro všechny.

Nezbývá než upřímně a z celého srdce poděkovat Pánu a Bohu našemu Ježíši Kristu, že nám dopřává takové milosti duchovní i dobra časná.


РОЗАРІЙНИЙ ПРАЗДНИК В КОСТЕЛІЧКУ
Відзначення Розарійного свята припадає щорічно на 7 жовтня. Цьогоріч ми його провели в неділю 6 жовтня. Участь була надзвичайно велика. В Божественній Літургії, яку очолив генеральний вікарій о. Мілан Гануш разом з адміністратором пардубіцької парафії о. Мар'яном Курило, взяли участь понад 100 вірян. Літургію супроводжував чоловічий греко-католицький хор під керівництвом о. Карела Соукала. Після Богослужіння відбувся банкет з різноманітними та смачними стравами.

Щира подяка Господеві нашому Ісусу Христу за духовну благодать!

___________

Při pardubickém chrámu Panny Marie Sedmibolestné působilo slavné Arcibratrstvo svatého živého Růžence založené k oslavení Nejsvětější Rodičky Boží a potvrzené od Svatého otce Pia IX římského papeže, jenž ráčil apoštolským listem ze dne 21. listopadu 1851 udělit plnomocné odpustky, jež mohou za obvyklých podmínek získat ti, kteří navštíví Kostelíček o poutní slavnosti třetí neděli po velikonocích nebo právě na svátek Panny Marie Růžencové. Arcibratrstvo bylo živé ještě za časů o. Antonína Sokola blahé paměti, jenž byl sám jeho členem, dnes však již nepatrně posledních členů zůstává na živu. Nicméně růžencové slavnosti se s velkou zbožností slaví v Kostelíčku stále a nejinak tomu bylo i letos.