Do Otcova domu byl povolán emeritní biskup Mons. Ján Eugen Kočiš

04.12.2019

Dne 4. prosince 2019 v Prešově ve věku 93 let byl do Otcova domu povolán emeritní biskup Ján Eugen Kočiš, pomocný biskup Apoštolského exarchátu v ČR a abrittský titulární biskup. Zaopatřen svátostmi odevzdal duši Pánu v Domě sv. Kosmy a Damiána v Prešově v 69. roce kněžství a 15. roce od biskupského svěcení. Byl druhým nejstarším žijícím katolickým biskupem byzantského obřadu na světě po Mons. Stefanu Sulykovi (*1924), emeritním arcibiskupovi archieparchie Filadelfie pro Ukrajince (Pensylvánie, USA).

Mons. Ján Eugen Kočiš se narodil 25. června 1926 v Pozdišovciach okres Michalovce. V roce 1947 vstupuje do semináře. Po likvidaci řeckokatolické církve 28. dubna 1950 bohoslovec Ján Eugen dostal povolávací rozkaz k vojsku (PTP). Kněžské svěcení se uskutečnilo 1. ledna 1951 v Rožňavě. Světitelem byl ThDr. Robert Pobožný, římskokatolický biskup v Rožňavě.

Po propuštění v roce 1953 byl zaměstnán v pekárně ve Vranově nad Topľou. Zatčen byl 7. února 1958. Po opakovaných soudních procesech byl odsouzen na čtyři roky z kterých si odseděl dva, a další dva byly amnestované. Po propuštění na svobodu působil také v podzemní církvi.

Od 1. května 1968 byl požádán, aby odešel pomáhat do Oseku u Duchcova, tam internovanému biskupovi ThDr. Vasilovi Hopkovi. Od 1. srpna 1968 byl ustanoven správcem farnosti Klenov pri Prešove. Dalších 21 let byl ceremonářem a protokolistou na Řeckokatolickém ordinariátu v Prešově.

Po zřízení Biskupského vikariátu v Praze roku 1993 se stal jeho ředitelem a roku 1996 generálním vikářem nově zřízeného pražského Apoštolského exarchátu.
24. dubna 2004 ho papež sv. Jan Pavel II. jmenoval abrittským titulárním biskupem a pomocným biskupem Apoštolského exarchátu v ČR. 15. května 2004 přijal v katedrále sv. Klimenta v Praze biskupské svěcení. Od roku 2006 byl emeritován. V září 2010 se vrátil na zasloužený odpočinek do své původní Prešovské archieparchie. Od roku 2012 žil v Domě sv. Kosmy a Damiána v Prešově.

V červnu 2019 byla publikována kniha "V nádeji vzkriesenia. Rozhovory s vladykou Jánom Eugenom Kočišom o (ne)obyčejnom živote", autora Mons. Ľubomíra Petríka v nakladatelství Petra (Prešov).

Dne 4. prosince 2019, zaopatřen svátostmi, odevzdal svou duši Pánu v Domě sv. Kosmy a Damiána v Prešově. Pohřební sv. liturgie se bude konat v pondělí 9. prosince v 11.00h v katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešově.

Za jeho dobré dílo pro Kristovu církev buď Bohu chvála!

Víčnaja jemu pámjať!

Parte ke stažení v PDF zde.

TK KBS vydala ke zprávě foto