Dějiny se často opakují

10.08.2019

Dnes se odsuzuje kolektivní vina, která hrála velmi negativní roli ve dvacátém století v Evropě a způsobila nesmírné utrpení jednotlivým lidem i celým skupinám (rasám či třídám...). Jenže nezbavili jsme se toho dědictví úplně. Mnohdy si to ani neuvědomujeme, že nás to ovlivňuje a jaké to má praktické důsledky. Když pozorněji zkoumáme dějiny, zjistíme, že skoro žádná skupina (či národ) nebyly nikdy úplně bez viny. Záleží na nás, jestli to připíšeme tomu národu (skupině), nebo jednotlivcům, jejich vládcům. Největší vliv na lidi měla vždycky nějaká idea, nějaká myšlenka, která ovlivnila a vytěsnila nějakou jinou myšlenku, která už byla aplikována. Většina lidi nedokáže rozlišit, jaký bude mít v budoucnosti nějaká idea vliv na vývoj dějin lidstva, a když je pro ně (zdánlivě) výhodná, nebo, naopak, její změna by vyžadovala příliš veliké oběti, podlehnou jejímu vlivu. Nemysleme si, že to všechno patří jen minulosti a že dnes jsme už vůči tomu imunní, že jsme se z minulosti dost poučili. Dějiny se, žel, často opakují, i když jsou v jiném rouchu, v jiných okolnostech. Měli bychom si připomínat, že tak jako je nesprávné šířit myšlenku kolektivní viny, tak není v souladu s pravdou ani možnost takzvaného kolektivního dobra. Nejsou, v souladu s učením Ježíše, dobré, nebo špatné skupiny lidí, ale existuje jen dobré a špatné konání jednotlivců, které pak ovlivní ostatní. Církev nikdy nevyzdvihuje, ale ani nezatracuje skupiny lidí, a, dokonce, nezatracuje ani jednotlivce, jen, případně, jejich činy. Co vyzdvihuje a chválí, jsou vzory jednotlivců, kteří pak strhli za sebou veliké skupiny následovníků a způsobili pozitivní obrat v mnoha myslích a v jejich konání. Tyto mnohdy vyzdvihuje až na oltář, aby je lidé mohli prosit o pomoc a přímluvu u Boha. Mějme stále na paměti, že ta, která je nám v tomto směru nejvíc na pomoci, je Matka Boží, Panna Maria.

Monitor: roč. XVII., č. 18; 20. 9. 2020