Pražský děkanát (protopresbyterát) 

Děkan (protopresbyter): o. mitr. Mgr. Kornel Maria BALÁŽ


Řeckokatolická farnost u sv. Klimenta v Praze

Farnost na území okresů: Praha, Praha východ, Praha západ, Nymburk, Kolín, Kutná Hora, Benešov, Příbram, Beroun

Adresa: Karlova 1, 110 00 Praha 1

Tel.: 222 220 364

FARNÍ CHRÁM
Katedrála sv. Klimenta,
Karlova 1, Praha 1

BOHOSLUŽBY
Neděle
7.10 utreňa
8.20 ukrajinsky
10.15 staroslověnsky
12.00 ukrajinsky
17.00 staroslověnsky
Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek - 17.00 staroslověnsky
Středa - 17.00 ukrajinsky
Sobota - 10.15 ukrajinsky, 16.20 večerňa, 17.00 staroslověnsky
Svátek ve všední den - sv. liturgie v 10.15 a 17.00

Farář: mitr. prot. Mgr. Vasyl SLIVOCKÝ, protosyncel
Tel.: 603 919 115
Mail: slivocky@volny.cz
FB: https://www.facebook.com/vasyl.slivocky 

Farní vikáři:
o. Mgr. Radim TUTR
Tel.: 776 016 418
Mail: radim.tutr@centrum.cz

o. Mgr. Volodymyr KOTSENKO
Tel.: 774 977 248
Mail: vkotsenko@gmail.com 

FILIÁLNÍ CHRÁMY
Sv. Kosmy a Damiána v opatství P. Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 49, Praha 2 

BOHOSLUŽBY 
Neděle
12.00 česky
Úterý, čtvrtek - 17.00 česky
Pátek - 18.00 ukrajinsky

Rektor chrámu: prot. ThLic. Tomáš MRŇÁVEK, D.S.E.O.
Tel.: 732 874 501
Mail: kancler@exarchat.cz
tomas.mrnavek@seznam.cz 

Panny Marie, sv. Jeronýma, sv. Cyrila a Metoděje, sv. Vojtěcha a sv. Prokopa Sázavského, Vyšehradská 49, Praha 2

BOHOSLUŽBY
Neděle
7.45 - ukrajinsky
11.00  - ukrajinsky

Kostel Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána, Nerudova 247/22, Praha 1-Malá Strana
Neděle
9.00 - ukrajinsky

Biskupská kaple:
Nanebevzetí Panny Marie,
Haštalské nám. 789/4, Praha 1 


Řeckokatolická farnost u Nejsvětější Trojice (slovenská personální farnost)

Farnost na celkovém území Pražského děkanátu

Adresa: Haštalské nám. 789/4, 110 00 Praha 1


FARNÍ CHRÁM 
Nejsvětější Trojice, Spálená 6, Praha 1 

BOHOSLUŽBY
Neděle
9.00 staroslověnsky
10.30 slovensky
16.00 slovensky (po sv. liturgii „Nedělní škola“)
Středa - 18.00 slovensky (po sv. liturgii „Spolčo“)
Pátek - 18.00 slovensky
Sobota - 18.00 staroslověnsky

FILIÁLNÍ CHRÁM
Rotunda sv. Longina, Na Rybníčku, Praha 2
BOHOSLUŽBY
Příležitostně dle ohlášení

Farář: mitr. prot. Mgr. Kornel Maria BALÁŽ
Tel.: 603 472 532
Mail: k.m.balaz@seznam.cz 

Farní vikáři:
o. Mgr. Ján Evanjelista KOČERHA
Tel.: 734 435 141
Mail: janik.kocerha@seznam.cz

FBhttps://www.facebook.com/FarnostNajsvatejsejTrojice/Řeckokatolická farnost v Mladé Boleslavi


Farnost na území okresů:
Mladá Boleslav, Mělník

Adresa: Nám. Republiky 977, 293 01 Mladá Boleslav

FARNÍ CHRÁM 
Sv. Jana Nepomuckého, Železná ulice, Mladá Boleslav

BOHOSLUŽBY
Neděle - 8.30 

FILIÁLNÍ CHRÁM
Čtrnácti sv. pomocníků, Erbenova 2, Mělník

BOHOSLUŽBY
Neděle - 11.30

Farář: o. Mgr. Yaroslav GULYAK
Tel.: 731 646 814
Mail: yaroslav@seznam.cz


Řeckokatolická farnost v Kladně

Farnost na území okresů: Kladno, Rakovník

Adresa: Haštalské nám. 789/4, 110 00 Praha 1

FARNÍ CHRÁM 
Sv. Floriána, Floriánské náměstí, Kladno

BOHOSLUŽBY
Neděle - 11.00
Svátky - 10.00
1. pátek - 19.30

Administrátor: o. Mgr. Volodymyr KOTSENKO
Tel.: 774 977 248
Mail: vkotsenko@gmail.com


Kostel Nejsvětějšího srdce Páně, Kutná Hora - Vnitřní Město, ul. Jiřího z Poděbrad (poblíž čísla 288/13)

BOHOSLUŽBY
Neděle - 17.00 - ukrajinsky
(možnost přistoupit ke sv. zpovědi od 16.30)

Administrátor: o. Mgr. Marian KURYLO
Tel.: 777 904 901
Mail: mariankurylo17@gmail.com