Ustanovující bula Apoštolského exarchátu

 

JAN PAVEL II., biskup, služebník služebníků Božích, na trvalou památku. 

Aby bylo vhodněji postaráno o duchovní blaho a o pastorační péči věřících byzantského obřadu žijících v České republice, my jako nástupce sv. Petra starostliv o dobro celého Pánova stádce, poté co jsme vyslechli našeho ctihodného bratra Angela S.R.E. kardinála Sodana, státního sekretáře, na audienci, jež jsme mu udělili dne 18. ledna tohoto roku, usoudili jsme, že pro ně má být založena apoštolská exarchie. 

Tedy z nejvyšší apoštolské moci vyňali jsme část území z prešovské eparchie a ustanovujeme novou apoštolskou exarchii pro věřící byzantského obřadu v České republice a přikazujeme, aby její stolec byl v Praze, a aby měla svůj katedrální chrám v kostele zasvěcenému svatému Klimentu papeži, se všemi určenými vlastními právy a závazky. Tyto všechny i ostatní věci nechť se upraví podle norem Kodexu kánonů Východních církví. 

Až tato záležitost bude završena, nechť se sepíší obvyklé dokumenty a zašlou na Kongregaci pro východní církve. Konečně chceme, aby toto Apoštolské nařízení bylo platné nyní i pro budoucnost a vylučujeme cokoliv protikladného.

Dáno v Římě u Svatého Petra dne patnáctého března Léta Páně 1996 v osmnáctém roce našeho pontifikátu.