Aktualizováno: Zemřel otec Jozef Blaščák

23.08.2021

V Prešově 19. srpna t.r. zemřel ve věku 83 let bývalý biskupský syncel (vikář) apoštolského exarchátu pro katolíky byzantského obřadu v České republice a dlouholetý duchovní správce v Brně o. mitrát Jozef Blaščák. 


Košice, 20. august (TSKE)   Bývalý biskupský synkel (vikár) apoštolského exarchátu pre katolíkov byzantského obradu v Českej republike, o. mitrát Jozef Blaščák, vo veku 83 rokov odovzdal v Prešove 19. augusta, na sviatok Premenenia Pána podľa juliánskeho kalendára, svoju dušu svojmu Pánovi, ktorému mnoho rokov verne slúžil ako kňaz vo vinici Pánovej. 

Otec Jozef bol rodákom z Olejníkova, kde sa narodil 28.8.1938, teda na sviatok Zosnutia Bohorodičky podľa juliánskeho kalendára. Narodený na sviatok Bohorodičky, neďaleko pútnickej obce Ľutina, nechal sa ňou viesť k jej Synovi Kristovi, ktorého kňazom sa v neskoršom veku stal. Jeho služba cirkvi ho viedla cez mnohé aktivity, v snahe jej pomôcť. Určitý čas po vzniku Gréckokatolíckej bohosloveckej (dnes teologickej) fakulty v Prešove pôsobil ako jej tajomník. Kňazské svätenie prijal 5. septembra 1992 z rúk biskupa Jána Hirku.

Pánove cesty sú nevyspytateľné, a tak otec Jozef prijal Pánovo volanie a mnohé roky blahodárne pôsobil, ľudovo povedané "medzi Bratislavou a Prahou", teda v Brne. Duchovným správcom farnosti sv. Jozefa v Brne bol menovaný presne na 1. januára 1993, kedy sa tak vlastne stal misionárom v zahraničí, nakoľko to bol prvý deň vzniku samostatného Slovenska a Českej republiky, na území ktorej sa Brno nachádza. Od 1. novembra 1997 pôsobil mnoho rokov ako dekan medzi gréckokatolíkmi v Brne (brněnsko-olomoucky protopresbyterát), neskoršie aj ako biskupský vikár pre Moravu a Sliezsko. Takto slávil liturgie po celom území Moravy a Sliezska, modliac sa česky, slovensky i cirkevno-slovansky, tak ako si to veriaci priali.

V roku 2007 oslávil s farnosťou 70 rokov brnenskej gréckokatolíckej farnosti. Po vzniku slovenskej gréckokatolíckej farnosti sv. Márie Magdalény v Brne, chodil často a rád medzi týchto veriacich, sláviť spolu s otcom Jankom Bilým liturgie v tomto farskom spoločenstve svojich rodákov.

Večná mu pamiatka!

Zdroj: grkatke.sk


Oznam o úmrtí a pohrebe o. Jozefa Blaščáka

Dôstojní otcovia,

drahí bratia a sestry,

oznamujeme vám, že 19. augusta 2021, zaopatrený sviatosťami odovzdal svoju nesmrteľnú dušu do rúk svojho Stvoriteľa v 83. roku života a v 28. roku kňazskej služby o. mitr. Jozef Blaščák, kňaz Apoštolského exarchátu gréckokatolíckej cirkvi v Českej republike.

Zádušná svätá liturgia s pohrebnými obradmi bude slávená vladykom Jánom Babjakom SJ, prešovským arcibiskupom metropolitom, vo štvrtok 26. augusta 2021 o 10.00 hod. v Bazilike minor v Ľutine.

Večná mu pamiatka!

o. Michal Sopko, kancelár