V Praze probíhá Evropské synodální setkání

08.02.2023

Hlavní město Praha hostí tento týden významnou církevní akci - Evropské synodální setkání, kterého se účastní zástupci biskupských konferencí z celé Evropy. Ve středu 8. února zazněla na závěr III. pracovního setkání zpívaná modlitba - moleben za Ukrajinu vedená představiteli řeckokatolické církve. Za Apoštolský exarchát České republiky se zúčastnil biskup-apoštolský exarcha Mons. Ladislav Hučko a generální vikář mitr. prot. o. Vasyl Slivocký. Modlitbu doprovodila zpěvem schola z řeckokatolické farnosti sv. Klimenta.