Posvěcení kaple Sestoupení Svatého Ducha v Olomouci

30.03.2023

Foto: Pavel Langer/ČaV

Řeckokatolická farnost v Olomouci má nové sídlo, které vznikalo postupně během roku 2022 v prostorách Arcibiskupského kněžského semináře. V převážné míře novou kapli Sestoupení Svatého Ducha vybudovali farníci s podporou štědrých dárců, předně Olomouckého arcibiskupství.

Na svátek Zvěstování Přesvaté Bohorodičce v sobotu 25. března 2023 byla nová kaple posvěcena vladykou Tarasem Senkivem z eparchie Stryj, spolusvětitelem byl vladyka Ladislav Hučko, apoštolský exarcha. O. biskup Hučko následně sloužil v nově posvěcené kapli sv. liturgii za přítomnosti administrátora farnosti o. Petra Prinze, děkana o. Sergiye Matskuly, rektora olomouckého kněžského semináře o. Pavla Stušky, rektora semináře z Prešova o. Vladimíra Sekery Mikluše a dalších kněží východního i západního ritu. Obřad svým zpěvem podpořili bohoslovci z prešovského semináře. Po obřadech byla příležitost ke společnému obědu a osobnímu setkání.

Následující den sloužil o. biskup Ladislav Hučko posvětil ikonostas a sloužil s o. biskupem Tarasem Senkivem svatou liturgii.

S vděčností jsme mohli prožít skutečně katolické setkání, které svou přítomností, kromě místních duchovních, podpořili vzácní hosté z Ukrajiny a ze Slovenska.

Více fotografií z této události najdete na https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/5b0cee4c-784a-4a81-8e87-d3579f515a14.