Připomínáme si 20. výročí blahořečení biskupa Vasiľa Hopka, prvního faráře u sv. Klimenta v Praze

14.09.2023

Přesně před 20 lety, 14. září 2003, blahořečil svatý papež Jan Pavel II. řeckokatolického biskupa Vasiľa Hopka. Tento slovenský kněz a později biskup působil jako první farář v nynější katedrále sv. Klimenta v Praze.

Papež Jan Pavel II. podnikl čtyřdenní pastorační cestu na Slovensko ve dnech 11.–14. září 2003. V průběhu mše svaté v Bratislavě v neděli 14. září blahořečil mučedníky Zdenku Cecílii Schelingovou a řeckokatolického biskupa Vasiľa Hopka, kteří byli vězněni a pronásledováni komunistickým režimem.

Působení Vasiľa Hopka v Československu

Na kněze byl vysvěcen 3. února 1929. Jeho prvním působištěm byla Praha, i když oficiálně byl správcem farnosti v Pakostově. V Praze působil ještě jako seminarista v rámci vojenské služby a věnoval se řeckokatolíkům jako asistent kaplana v kasárnách na náměstí Republiky. Už jako novokněze ho vladyka Gojdič pověřil úkolem založit řeckokatolickou farnost v Praze, což se mu také podařilo.

Vytyčil si heslo, že "neprišiel ani pre Rusov, ani pre Ukrajincov, ani pre Rusínov, ale pre gréckokatolíkov". Protože další konání řeckokatolických služeb v kostele sv. Kříže v ulici Na Příkopech bylo nejisté, podařilo se mu v únoru 1931 s pomocí dalších nadšenců získat kostel svatého Klimenta v Karlově ulici nedaleko Karlova mostu.

Poté v prosinci 1933 rozhodlo Ministerstvo školství a národní osvěty v Praze o systematizaci řeckokatolické farnosti v Praze. Hopko věnoval velkou pozornost formaci mládeže. Vyučoval náboženství na Ukrajinském reálném gymnáziu v Řevnicích, zorganizoval a duchovně vedl Spolek řeckokatolických studentů v Praze, pro pracující založil Svaz řeckokatolické mládeže. Angažoval se také ve Spolku svatého Rafaela pro podporu vystěhovalců a v Apoštolátu sv. Cyrila a Metoděje. Navštívil českou a slovenskou emigraci ve Francii, konal misie pro Čechy na Volyni a také pro Čechy a Slováky v Jugoslávii.

Na Univerzitě Karlově v Praze pokračoval v doktorandském studiu teologie, které v roce 1940 završil získáním doktorátu z teologie na Slovenské univerzitě (dnes Univerzita Komenského) v Bratislavě. Na vlastní žádost byl v roce 1936 přeložen do Prešova, kde se stal spirituálem kněžského semináře a zároveň vyučoval na řeckokatolických středních školách.

Pronásledování komunistickým režimem

K zatčení biskupa Hopka došlo v Hlohovci 18. října 1950 a přes rok trvalo kruté vyšetřování na různých místech. Byl vězněn v Prešově, v Báči, v Hlohovci i na pražské Ruzyni, kde na samotce o skromném množství chleba a pohárku vody denně prožil 122 dní. Po celou dobu se modlil o milost vytrvalosti ve věrnosti církvi. Pak byl převezen zase na Slovensko. V Bratislavě byl 24. října 1957 odsouzen na 15 let vězení. Zažil 21 převozů, asi nejdelší jeho pobyty byly v Leopoldově, Ilavě, Valdicích, na Ruzyni a v Mírově. V roce 1963 byl pro špatný zdravotní jako následek tvrdého zacházení propuštěn a umístěn na dožití do Domova důchodců v Oseku, kde byl pod policejním dozorem. Po obnovení Řeckokatolické církve v roku 1968 působil jako její světící biskup v Prešově.

Smrt a beatifikace

Zemřel 23. července 1976 v Prešově. Pohřební obřady 29. července 1976 vykonal (za přítomnosti římskokatolických biskupů Jozefa Feranca a Jána Pásztora a velkého počtu kněží a věřících) križevacký vladyka Joakim Segedi. Hopko je pochován v kryptě prešovské katedrály. Dne 19. listopadu 2001 byly jeho ostatky přeneseny do boční kaple katedrály svatého Jana Křtitele. Po úspěšném beatifikačním procesu byl Vasiľ Hopko prohlášen 14. září 2003 za blahoslaveného, liturgický svátek byl ustanoven na 11. května.

Zdroj: Ústav pro studium totalitních režimů a https://catholica.cz

Celý životopis najdete zde: https://www.ustrcr.cz/uvod/odboj-a-perzekuce-krestanu-v-dobe-nacismu-a-komunismu/recko-katolicka-cirkev/vasil-hopko-1904-1976/

Z homilie Jana Pavla II., kterou pronesl 14. září při mši sv. v Bratislavě:

O Crux, ave spes unica! Buď pozdraven, kříži, naše jediná naděje! Během slavení této nedělní liturgie, drazí bratři a sestry, jsme zváni pohlédnout na kříž. Je to "privilegované místo", kde se nám zjevuje a ukazuje láska Boží. Biskup Vasiľ Hopko a sestra Zdenka Schelingová, které jsem dnes s radostí zapsal mezi blahoslavené, hleděli na kříž s nezdolnou vírou. … Jistě, byla to meditace o tomto velkém a úžasném tajemství, které podpořilo blahoslaveného biskupa Vasil´a Hopka a blahoslavenou sestru Zdenku Schelingovou při volbě zasvěceného života a zvláště v utrpeních, která prožili během jejich hrozného věznění.

Oba před námi září jako zářivé příklady věrnosti v dobách tvrdého a nelítostného náboženského pronásledování. Biskup Vasil´ nikdy nepopřel svou náklonnost ke katolické církvi a papeži. Sestra Zdenka neváhala riskovat svůj život, aby pomáhala Božím služebníkům.

Oba čelili nespravedlivému soudu a hanebnému odsouzení, mučení, ponižování, samotě, smrti. A tak se pro ně kříž stal cestou, která je vedla k životu, zdrojem síly a naděje, důkazem lásky k Bohu i k lidem. O Crux, ave spes unica!

Zdroj: https://www.vatican.va/ Přinášíme také odkaz na fotografie ze mše sv., kterou celebroval 14. září státní sekretář Svatého stolce kardinál Pietro Parolin v bratislavské katedrále sv. Martina u příležitosti 20. výročí apoštolské návštěvy papeže Jana Pavla II. na Slovensku a blahořečení sestry Zdenky Schelingové a biskupa Vasiľa Hopka. Události zachytila slovenská fotografka spolku Člověk a Víra Zuzana Kostková.

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/ded2b0f9-7bb3-4607-8e40-9ba240786973


Webové stránky věnované Vasiľu Hopkovi:

https://hopko.wbl.sk/

Videopořady o Vasiľu Hopkovi:

Gréckokatolíci si pripomenuli 20. výročie blahorečenia biskupa-mučeníka Hopka

https://www.youtube.com/watch?v=ESIkX3QkfbA

Vasiľ Hopko – blahoslavený Rusín. Dokument 2009

https://www.youtube.com/watch?v=x8n2FYI-Gq8

BLAHOSLAVENÝ VASIĽ HOPKO: Ponižovaný a mučený biskup, ktorý veľa trpel

https://www.youtube.com/watch?v=riQEX4YZ7Y4

Biskup Vasiľ Hopko trpel, aby cirkev mohla ďalej žiť

https://www.youtube.com/watch?v=QcSRCfizfrI