Narození Páně, Vánoce 2023

28.12.2023

Drazí bratři a sestry,

v tomto čase sváteční vánoční atmosféra už vládne všude. Dny jsou zatím ještě krátké a noci dlouhé, přichází pravá zima a někdy i sníh, my ozdobujeme vánoční stromek a zpíváme koledy, jíme sváteční pokrmy… Ale vlastně kvůli čemu, kvůli komu se to vše dělá... jaký to vlastně svátek slavíme? Na to, jaký svátek a proč ho slavíme, se dnes v naší sekularizované společnosti jaksi zapomíná a jasně si to uvědomuje jen malé procento obyvatel. Ostatní to berou jako určitý zvyk, milé posezení rodiny se vzájemným obdarováváním, nad kterým se moc nezamýšlejí...

Avšak svátek Narození Páně je dobrou příležitostí, abychom se nad tím hlouběji zamysleli. A do toho zamyšlení zahrnuli celé dějiny lidstva. Protože jen tak nám to dá nějaký smysl, má to nějaký význam. Bez toho to smysl nedává. My, lidé, jsme se na této planetě neobjevili náhodou. Jsme tady, my, inteligentní stvoření, schopné s pomocí Boží velkých výšek dobra (duchovního), ale, když se od milosti Boží vědomě odpojíme hříchem, i nejnižších pádů do nesmírných hloubek zla a podlosti... To všechno bylo dáno na počátku. Z biblických dějin poznáme nejtragičtější případ neposlušnosti Adama a Evy, a pak dále Abela (pozitivní) a Kaina (negativní). Mohli bychom pokračovat velmi dlouho a objevovali by se před námi postavy pozitivní (ale i s chybami) Abrahám, Mojžíš, král David, ale i negativní lidé představováni spíše jako masa lidí, ale ne jednotlivci. Naším vzorem mají být pozitivní hrdinové, ne negativní, a na ně bychom měli soustředit svou pozornost. To je metodika a "taktika" svatého Písma. Je dobré si toho všimnout a uvidět rozdíl od většiny masmédií, která se věnují přednostně negativním případům.

Zlo, zlý duch se skrývá, a proto se projevuje nejčastěji ve skupinách, skrývá se jako anonym v množství, v davu, zřídka se ukazuje jako jednotlivec. Jednotlivec je si vědom své zodpovědnosti a nese za ni pochvalu, nebo odsouzení, má většinou strach sám konat zlo.

Jak je to dnes? Protože dějiny se nezastavily, ony pokračují a my jsme dnes jejími hlavními postavami, i když si to vždycky neuvědomujeme. Na nás závisí, jak budou dějiny pokračovat.

I když v minulosti mnoho lidí bojovalo s Bohem a chtěli, aby jim udělal nějaké výjimky z přikázání, dnes je situace jiná. Dnes se většinou vůbec Bůh nebere v úvahu, arogantně ho vynechali z hry. Všechno si, prý, dokážeme zařídit sami, říkají. I z každé nemoci se dostaneme sami (případně za pomoci lékaře), Boha k tomu nepotřebujeme. Ale jsou zde i další nebezpečí, která ohrožují celé lidstvo. Například, války, životní prostředí, přibližující se energetická krize, demografická zima…

Vládne dnes tvrdý individualizmus a egocentrizmus. Mnozí lidé nechtějí být na nikom závislí, být mu vděční. Tento postoj, skrytě přežívající uvnitř mnoha lidí, pak propukne v kritické situaci, kdy je třeba se spojit a tahat za jeden konec. A nastane krize! A taková kritická situace je dnes na mnoha místech.

Získali jsme svobodu, ale zdá se, že ztrácíme zodpovědnost. Protože dnes ani autorita už příliš nezaváží. Mnozí si hledají jiné zdroje autority, jejímž základem je často jen jejich osobní názor, kde se autorita odvozuje od falešných předpokladů a na ty se pak odvolávají...

U mnoha lidí chybí pokora a důvěra v Boží vedení. Usilujme se o to mezi ně nepatřit. Vždyť všechno je v Božích rukou. I když se mu odevzdáme, on nás bez naší spolupráce nebude chránit před jedy a otravami pronikajícími ze "světa". S touto nekonečnou důvěrou oslavme i letošní Vánoce, Narození Páně. Jen když se mu plně odevzdáme, uvidíme, že to platí a že to má cenu!

Požehnaný čas Narození Páně všem věřícím ze srdce přeje a žehná

+ Ladislav Hučko, apoštolský exarcha