Konference kněží Apoštolského exarchátu

20.12.2019

V úterý 17. 12. 2019 se uskutečnila v Praze v Emauzském benediktinském klášteře tradiční předvánoční konference kněží Apoštolského exarchátu. Po úvodním duchovním slově o. biskupa Ladislava zazněly příspěvky z oboru liturgiky i kanonického práva a následná diskuze. Pak následovaly referáty jednotlivých duchovních o pastorační situaci v oblastech, kde působí. V závěru setkání o. biskup jmenoval několik dosavadních administrátorů faráři svěřených farností a též u příležitosti třicátého výročí kanonizace sv. Anežky Přemyslovny a znovuzískání náboženské svobody některé kněze za dosavadní pastorační činnost vyznamenal např. právem nosit mitru, nábedernik nebo zlatý kříž.