Pražský děkanát (protopresbyterát) 

Děkan (protopresbyter): o. mitr. Mgr. Kornel Maria BALÁŽ


Řeckokatolická farnost u sv. Klimenta v Praze

Farnost na území okresů: Praha, Praha východ, Praha západ, Nymburk, Kolín, Kutná Hora, Benešov, Příbram, Beroun

Adresa: Karlova 1, 110 00 Praha 1

Tel.: 222 220 364

FARNÍ CHRÁM
Katedrála sv. Klimenta,
Karlova 1, Praha 1

BOHOSLUŽBY
Neděle
8.30 ukrajinsky
10.15 staroslověnsky
12.00 ukrajinsky
17.00 staroslověnsky
Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek - 17.00 staroslověnsky
Středa - 17.00 ukrajinsky
Sobota - 10.15 ukrajinsky, 17.00 staroslověnsky

Farář: o. mitr. Mgr. Vasyl SLIVOCKÝ, syncel
Tel.: 603 919 115
Mail: slivocky@volny.cz 

Farní vikáři: 
o. Mgr. Radim TUTR
Tel.: 776 016 418
Mail: radim.tutr@centrum.cz 

o. Mgr. Volodymyr KOTSENKO
Tel.: 774 977 248
Mail: vkotsenko@gmail.com 

FILIÁLNÍ CHRÁM
Sv. Kosmy a Damiána v opatství P. Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 49, Praha 2

BOHOSLUŽBY 
Neděle 
8.00 ukrajinsky
10.00 bělorusky
12.00 česky
Úterý, čtvrtek - 17.00 česky
Pátek - 18.00 ukrajinsky

Rektor chrámu: o. prot. ThLic. Tomáš MRŇÁVEK, D.S.E.O. 
Tel.: 732 874 501
Mail: kancler@exarchat.cz
         tomas.mrnavek@seznam.cz

Biskupská kaple:
Nanebevzetí Panny Marie,
Haštalské nám. 789/4, Praha 1 


Řeckokatolická farnost u Nejsvětější Trojice (slovenská personální farnost)

Farnost na celkovém území Pražského děkanátu

Adresa: Haštalské nám. 789/4, 110 00 Praha 1: Haštalské nám. 789/4, 110 00 Praha 1 


FARNÍ CHRÁM 
Nejsvětější Trojice, Spálená 6, Praha 1 

BOHOSLUŽBY
Neděle
9.00 staroslověnsky
10.30 slovensky
15.00 pro děti - slovensky (v letním období mimo prázdniny v 16.00)
Středa, sobota - 18.00 staroslověnsky
Pátek - 18.00 slovensky

FILIÁLNÍ CHRÁM
Rotunda sv. Longina, Na Rybníčku, Praha 2
BOHOSLUŽBY 
Pondělí - 20.00 Akafist (liturgický hymnus)  

Farář: o. mitr. Mgr. Kornel Maria BALÁŽ
Tel.: 603 472 532
Mail: k.m.balaz@seznam.cz 

Farní vikáři:
o. Mgr. Ján Evanjelista KOČERHA
Tel.: 734 435 141
Mail: janik.kocerha@seznam.cz

o. Mgr. Karel SOUKAL
Tel.: 732 159 700
Mail: soukal@reckokat.cz

Web: trojica.reckokat.cz
FBhttps://www.facebook.com/FarnostNajsvatejsejTrojice/


Řeckokatolická farnost v Mladé Boleslavi


Farnost na území okresů:
Mladá Boleslav, Mělník

Adresa: Nám. Republiky 977, 293 01 Mladá Boleslav

FARNÍ CHRÁM 
Sv. Jana Nepomuckého, Železná ulice, Mladá Boleslav
BOHOSLUŽBY
Neděle - 8.30 

FILIÁLNÍ CHRÁM
Čtrnácti sv. pomocníků, Erbenova 2, Mělník
BOHOSLUŽBY
Neděle - 11.30

Administrátor: o. Mgr. Yaroslav GULYAK
Tel.: 731 646 814
Mail: yaroslav@seznam.cz


Řeckokatolická farnost v Kladně

Farnost na území okresů: Kladno, Rakovník

Adresa: Haštalské nám. 789/4, 110 00 Praha 1

FARNÍ CHRÁM 
Sv. Floriána, Floriánské náměstí, Kladno
BOHOSLUŽBY
Neděle - 11.00

Administrátor: o. Mgr. Volodymyr KOTSENKO
Tel.: 774 977 248
Mail: vkotsenko@gmail.com