Plzeňský děkanát (protopresbyterát) 

Děkan (protopresbyter): o. prot. ThLic. Andryi PENYUK


Řeckokatolická farnost v Plzni

Farnost na území okresů: Plzeň, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Rokycany, Klatovy, Domažlice, Tachov

Adresa: Plzeňská 562/103, 322 00 Plzeň

FARNÍ CHRÁM  
Sv. Mikuláše, Mikulášské náměstí, Plzeň
BOHOSLUŽBY
Neděle
9.00, 10.30
Středa - 18.30
1. pátek - 18.30
svátky - 18.30 (ohlášky)

FILIÁLNÍ CHRÁM
Sv. Václava, Panenská ulice, Tachov
BOHOSLUŽBY
Neděle - 10:30
Svátky - 16:30  

Administrátor: o. PhDr. Igor BIBKO
Tel.: 604 458 938
Mail: pils.sv.mikulas@gmail.com

Farní vikář: o. Serhij ILNYTSKÝ
Tel.: 604 333 376
Mail: s.iln@centrum.cz

Web: www.svaty-mikulas.mozello.cz/
FB: https://www.facebook.com/reckokatolicka.cirkev.plzen.slovany


Řeckokatolická farnost v Karlových Varech

Na území okresů: Karlovy Vary, Sokolov, Cheb

Adresa: Merklínská 1, 360 10 Karlovy Vary-Sedlec

FARNÍ CHRÁM
Kaple sv. Ondřeje, Ondřejská ulice, Karlovy Vary
BOHOSLUŽBY 
Sobota - 10.00
Neděle - 10.00
Svátky - 18.00

FILIÁLNÍ CHRÁMY
Sv. Václava, Kamenná ulice, Cheb
BOHOSLUŽBY

Neděle - 8.00

Sv. Jakuba Většího, Staré náměstí, Sokolov
BOHOSLUŽBY
2. a 4. neděle v měsíci - 12.30

Kaple (na faře) sv. Šarbela a bl. Hroznaty a Karla I.,
Nehrova ul. 26/3a, Mariánské Lázně
BOHOSLUŽBY 
3. sobotu v měsíci - 19.00
1. sobotu v měsíci - Akatist k Bohorodičce - 19.00

Administrátor: o. ThLic. Andriy PENYUK
Tel.: 731 619 671
Mail: ijerandriy@seznam.cz

Web: reckokatolikkv.estranky.cz