Mapa Apoštolského exarchátu

Základní údaje:
Rozloha:
78 866 km² - celá Česká republika
Počet obyvatel žijících na území AE: 10 436 mil.
Počet řeckokatolíků: cca 20 000 (dle sčítání lidu 2011 - 9883 údaj o náboženství byl nepovinný)

Děkanáty: 7
Farnosti: 19
Filiální obce: 18
Kněží v duchovní správě: 31

Mapa farností a filiálních obcí (pdf).