uk-První sv. přijímání v Plzni

13.06.2019

V řeckokatolické farnosti v Plzni se v neděli 2. 6. 2019 uskutečnila slavnost prvního svatého přijímání. Za krásné fotografie děkujeme panu Jiřímu Straškovi.