Formuláře ke stažení

1. Křestní zápis


2. Potvrzení o křtu


3. Realizační zápis


4. Žádost k uzavření církevního manželství


5. Žádost o dispenz nebo dovolení pro uzavření manželství


6. Žádost o doplnění nedostatku kanonické formy k uzavření
církevního manželství


7. Žádost o prohlášení neplatnosti nekatolicky uzavřeného
manželství - nulita


8. Žádost o zplatnění manželství v základu - sanace


9. Žádost o zrušení manželství - Privilegium Paulinum


10. Žaloba na platnost uzavřeného manželství


11. Oznámení o uzavření církevního sňatku


12. Žádost o dovolení přistupovat ke svátostem