ZESNULÍ DUCHOVNÍ

Biskup Ivan Ljavinec 

Dne 9. 12. 2012 odevzdal svou duši Stvořiteli emeritní apoštolský exarcha pro katolíky byzantského obřadu v České republice Mons. Ivan Ljavinec.

Mons. Ivan Ljavinec se narodil 18. dubna 1923 ve Volovci na Podkarpatské Rusi v rodině učitele s devíti dětmi. Maturoval na ruském gymnáziu v Mukačevě. Teologii studoval v Užhorodě a ve Vídni. Kněžské svěcení přijal z rukou prešovského řeckokatolického biskupa Pavla Gojdiče 28. července 1946. Po ruské okupaci Podkarpatské Rusi se nemohl vrátit do své mateřské diecéze, a proto zůstal v Prešově, kde se stal sekretářem biskupa Gojdiče a zároveň byl redaktorem časopisů Blahovistnik a Zorja. V září 1949 byl jmenován spirituálem tamního kněžského semináře.

Po násilné likvidaci řeckokatolické církve v Československu komunistickým režimem v roce 1950 a po uvěznění biskupa Gojdiče, jmenoval internovaný světící biskup prešovský Vasil Hopko generálním vikářem s mimořádnými pravomocemi právě o. Ivana Ljavince, který působil tajně. V roce 1955 byl zatčen a o rok později ve vykonstruovaném procesu spolu s dalšími šestnácti obžalovanými odsouzen na čtyři roky do vězení. Po propuštění, kvůli zákazu pobytu v košickém a prešovském kraji, začal pracovat v Praze v dělnických profesích, mj. i jako popelář, topič, průvodčí. Ale i tak pokračoval dále ve svém pověření od biskupa Gojdiče k oživení řeckokatolické církve. Ve spolupráci s pražským arcibiskupem Tomáškem organizoval celostátní petiční akci na obnovu činnosti řeckokatolické církve. Na základě této akce byla obnovena její činnost. V dubnu 1969 pak byl jmenován farářem řeckokatolické farnosti u sv. Klimenta v Praze. V lednu 1993 se stal biskupským vikářem řeckokatolické církve v České republice.
Na území České republiky papež Jan Pavel II. bulou ze dne 15. března 1996 ustanovil Apoštolský exarchát pro katolíky byzantsko-slovanského obřadu a Mons. Ivana Ljavince jmenoval prvním apoštolským exarchou a titulárním biskupem akalissenským. Dne 30. března 1996 v Římě v bazilice svatého Klimenta přijal biskupské svěcení. Ve funkci apoštolského exarchy působil do roku 2003, kdy byl 24. 4. emeritován.

Poslední léta svého života strávil v Domově sv. Alžbety v Žernůvce u Brna, kde i v pokoji dopoledne při svaté mši opustil tento svět a odebral se na věčnost.

Molimsja o upokojenije duše raba Tvoeho Kyr Ivana, jako Ty jesi, Christe Bože naš, voskresenije i život i pokoj uspošich rab tvoich.


Vzpomínka na otce Antonína Kloudu

Dne 3. února 2010 zemřel o. Antonín Klouda.

Otec Antonín se narodil 26. června 1929 v Dobré Vodě u Českých Budějovic. Po studiích na českobudějovickém gymnáziu Jana V. Jirsíka vstupuje v roce 1947 do kněžského semináře, ze kterého však po komunistickém převratu a výzvě papeže Pia XII. v roce 1950 odchází.

Po té nastupuje do sklářské školy v Železném Brodě, kde mu však z politických důvodů nedovolili studium dokončit a po druhé odmaturovat. Z týchž důvodů nebyl i přes svůj značný umělecký talent přijat na UMPRUM.

Po roce 1989 realizoval pro církev a její sakrální prostory své umělecké návrhy mozaiek, vitráží a drobných grafik. Jeho práce mimo jiné zdobí např. kapli biskupství českobudějovického, kapli Apoštolské nunciatury, nebo stěny velehradského areálu.

Otec Antonín Klouda byl v roce 1997 inkardinován do Apoštolského exarchátu Řeckokatolické církve v ČR, avšak pro nedobrý zdravotní stav již nebyl schopen se aktivně podílet na pastorační práci.

Vičnaja jemu pamjať!


Vzpomínka na otce Jindřicha Vacka

Dne 29. října 2011 zemřel otec Jindřich Vacek.

Otec Jindřich se narodil 9. července 1927 v obci Staj, okres Jihlava. V roce 1947 zakončil maturitní zkouškou studia na klasickém gymnáziu v Hradci Králové a po té mezi léty 1948 - 1950 absolvoval šest semestrů na teologickém učilišti v Hradci Králové. V roce 1950, při rušení hradeckého bohosloveckého učiliště, uposlechl výzvu biskupů o zákazu studií v generálním kněžském semináři a nastoupil do civilního zaměstnání, ve kterém až do důchodového věku pracoval jako dělník. Z manželství s paní Anežkou vzešlo šest dětí.

Od roku 1997 pracoval s velikým nadšením pro východní liturgii a obětavým pastýřským nasazením pro Apoštolský exarchát v řeckokatolické farnosti Jihlava. V roce 2002 musel ze zdravotních důvodů svou aktivní službu ukončit. Zemřel ve věku 84 let dne 29. října 2011 ve Zhoři u Jihlavy. Pohřební obřad vykonal biskupský vikář o. mitr. Josef Blaščák spolu se správcem brněnské řeckokatolické farnosti
o. Sergiyem Matskulou.

Za jeho službu Kristu a církvi víčnaja jemu pamjať!


VZPOMÍNKA NA OTCE JANA ULLMANNA

Dne 21. srpna 2012 zemřel o. Jan Ullmann.

O. Jan Ullmann se narodil v Ostravě v roce 1938. Z politických důvodů nebyl v roce 1953 přijat ke studiu na gymnáziu, ale na hornické průmyslovce. V této souvislosti mu bylo rovněž znemožněno studium teologie. Vystudoval tedy fakultu elektrotechniky ČVUT v Praze, kterou ukončil v roce 1962. Zaměstnán byl ve výpočetním středisku, kde se staral o technický stav zařízení. Spolu s manželkou Kristínou vychovali čtyři děti.

Otec Jan Ullmann působil v Apoštolském exarchátu od roku 1997. S velkou pastýřskou obětavostí a nasazením sloužil jako administrátor, v poslední době v řeckokatolické farnosti v Opavě.

Za jeho službu Kristu a církvi víčnaja jemu pamjať!


Josef Javora *22. 10. 1934 +13. 2. 2002

Karel Pražák *12. 10. 1925 +2. 2. 2009

Jindřich Vacek *9. 7. 1927 +29. 10. 2011

Milan Mikolajek *6. 12. 1930 +19. 2. 2014

Antonín Sokol *31. 12. 1934 +6, 9. 2016

Zdeněk Pluhař *28. 1. 1928 +19. 4. 2017

Dominik Girášek *28. 12. 1982 +14. 5.  2017

Stanislav Hájek *30. 11. 1937 +31. 7. 2017

Josef Novák *26. 9. 1927 +1. 8. 2017

Pavel Hájek *11. 8. 1939 +26. 12. 2017

Mons. Štefan Suchý *19. 10. 1918 +9. 8. 2018