Kurie

Apoštolský exarchát řeckokatolické církve v České republice

Haštalské nám. 789/4, 110 00 Praha 1
tel.:
+420 221 778 491
mob.: +420 731 625 939
e-mail: exarchat@exarchat.cz
webové stránky: www.exarchat.cz


Apoštolský exarcha - biskup
Mons. ThDr. Ladislav Hučko

Protosyncel (generální vikář)
o. mitr. Mgr. Vasyl Slivocký

Soudní vikář AE
Mons. PhDr. JCLic. Milan Hanuš

Soudce Metropolitního církevního soudu AP a instruktor tribunálu pro řešení manželských záležitostí u Svatého stolce (s použitím Privilegia Petrina) pro kauzy věřících v jurisdikci AE:
doc. JCLic. Mgr. Jiří Dvořáček, ICODr.

Kancléř
o. ThLic. Tomáš Mrňávek, D.S.E.O.

Vicekancléř
o. Mgr. Radim Tutr

Archivář
o. Mgr. Ludvík Šťastný

Sekretář apoštolského exarchátu
o. mitr. Mgr. Kornel Maria Baláž 

Ekonomka AE

Tiskový mluvčí AE
o. Mgr. Ján Evanjelista Kočerha

Tiskový apoštolát - distribuce:
Jana Kubecová