uk-Slovo biskupa /16

13.08.2019

Je mnoho přístrojů či mechanizmů, které vyžadují pravidelnou údržbu, pozůstávající v kontrole a především ve vyčištění od rozmanitých nahromaděných nánosů a hrozeb.

Jako příklad může sloužit nedávno zveřejněné upozornění na nebezpečí takzvaného kosmického odpadu, kterým v současnosti je stále více zaplňováno okolí naší planety a stále to kolem nás krouží a zatím moc nevíme, co s tím. Setkání s nějakou i jen malou částici, se zbytkem nějaké družice, může být pro kosmickou loď fatální. Proto se velmi pozorně sledují všechny odpady a vesmírné lodě se jim zatím úspěšně vyhýbají. Jak to bude v budoucnosti, nelze velmi předvídat.

Každého z nás se to nějakým způsobem týká, a pokud zanedbá tuto "údržbu" svého nitra, velmi lehce se může dostat od stavu "ztíženého provozu" duchovního života až do stavu chybného provozu a k úplnému zablokování a zastavení.

Co se v nás v oblasti duchovního života může také nebezpečně hromadit a kroužit v naší mysli, aby nás to mohlo ohrozit? Na člověka působí jeho paměť, mysl, ve které mohou také kroužit rozmanité vzpomínky, které se v určitých chvílích objevují a mohou pomáhat či posilovat, ale mohou také oslabovat a svádět. Jsou to, například, vzpomínky na nějakou dobře vykonanou zpověď, dobrý skutek, pěknou a poučnou homilií, poučný rozhovor, skutek lásky... Ale může to být i jiná, nevelmi pěkná vzpomínka na nějakou urážku, kterou jsem nestrávil, na spáchaný hřích, na erotický zážitek...

Jak si čistit paměť a odstraňovat z ní odpad? To vlastními silami nedokážeme, tam dříve nebo později selžeme. Je třeba, samozřejmě, zapojit svou vůli, ale ta by mohla nebýt účinná, kdybychom se spoléhali jen na ní. Čerpejme z pokladů nabízených Božích milostí skrze svátosti, modlitbu a upíráním své pozornosti na dobré a šlechetné skutky a nezapomínejme a nepodceňujme sebezapírání, které je jednou ze základních podmínek následování Krista (srov. Mt 16,24).