uk-Slovo biskupa / 1

15.08.2019

Drazí čtenáři Monitoru,

Přijal jsem úkol teologického poradce časopisu. Není to v dnešní době jednoduchá úloha, protože vynořují se mnohé otázky, na které se různí názory a není možné každému vyhovět. Ale to není ani cílem časopisu. Cílem je hlásat pravdu, poskytovat přehled současných pohledů na svět katolickými očima. A myslím, že tento časopis už roky dobře plní tento úkol.

Víme, že nikdy, pokud budeme vázání na tento svět, nebudeme uchránění od pokušení a od úkladů zlého ducha. A nemusí to být nějaké velké a jasné pokušení. O moc nebezpečnější jsou taková "malá" pokušení, která ani za taková nepovažujeme. Protože nic není v našem životě úplně neutrální. Všechno má v sobě buď dobré, nebo špatné stránky... A to se týká nejen toho, co se koná, ale především toho, jak se něco dělá... toho, s jakým úmyslem se něco dělá. Jde tedy o to, abychom ty nesprávné podněty rozlišily od těch správných podnětů, od zkoušek. Vždycky je dobré mít na paměti, že "těm, kdo milují Boha, všechno slouží k užitku", tedy i to zlé, i pomluvy, i utrpení, nepochopení... dokonce i vlastní pády, pokud si je uvědomíme, olitujeme a poučíme se z nich. Přispějí vždycky k tomu, že prohloubí naší pokoru. Důležitá je reakce. Když reagujeme stejně, jak reaguje svět, jak reaguje člověk bez Boha, bez víry, když se začneme jen omlouvat, že jsme to tak nemysleli, nepřiznáme poctivě své selhání... i naše víra se pak zplošťuje, pro druhé se stává neviditelnou. My máme svědčit o své víře, a to svědčit s láskou, ke které neodmyslitelně patří pokora. Má být jasné, že ne my jsme důležití, ale Bůh. Nebojovat proti něčemu ale bojovat za něco. Každý ve svém okolí má za co bojovat. V první řadě bojovat proti svým špatným sklonům: lenosti, pohodlnosti, posuzování, pomlouvání druhých... A bojovat za to, aby se prosadila Boží pravda, která jediná je schopná lidi zachránit.

+ Ladislav Hučko, biskup - apoštolský exarcha